Conceptverslag van de in november/december 2018 gehouden Digitale Algemene Ledenvergadering

Geachte Secretaris,
Het bestuur van de KNZV-vMN biedt u hierbij aan het conceptverslag van de in november/december 2018 gehouden Digitale Algemene Ledenvergadering. De inhoud van het conceptverslag spreekt voor zich.
Het conceptverslag zal op de Voorjaarsvergadering op 18 mei 2019 ter goedkeuring worden geagendeerd.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Wim Zoet,
Secretaris KNZV vMN  

Comments are closed.