100

{{field.label}}
{{ fieldValue( field.id, entry ) }} Details

Werkwijze voor het inloggen na het aanmelden

 1. Als u zich heeft aangemeld krijgt u na enige tijd, als de bibliothecaris u heeft gecentreerd, een e-mail waarin de volgende tekst is opgenomen, bijvoorbeeld:

Hallo Jan Jansen,

Om toegang te krijgen tot de bibliotheek dient u de volgende stappen te ondernemen:

 • Activeer uw aanmelding door op deze link te klikken http://www.knzv.nl/bibliotheek/activate.php?id=293&code=1fffdb4684cdda8ab
  0047697bf1dda61
 • Nadat u uw toegang geactiveerd hebt kunt u inloggen met de volgende gegevens:
  Gebruikersnaam: abcd
  Wachtwoord: Jj6c2Ee9g
 • Let op: U dient bij het ingeven de grote en kleine letters letterlijk over te nemen!
 • Ik adviseer u nadrukkelijk om daarna uw wachtwoord te wijzigen!

In het vervolg kunt u rechtstreeks surfen naar www.knzv.nl/bibliotheek

Succes!

 1. U dient deze handeling uit te voeren zoals aangegeven, dus op de lange blauwe link klikken. Hiermee wordt u aanvraag geactiveerd.
 2. Na het activeren opent zich een scherm. Hier vult u uw gebruikersnaam in en wij adviseren u het wachtwoord uit de mail te kopiëren en in dit scherm te plakken (dit is de meest veilige wijze)

Wat als u niet gemachtigd bent in te loggen…

 1. U gaat terug naar het hoofdscherm van de website
  2. U kiest in het menu Bibliotheek/Uitlenen
  3. U klikt op de link Stuur mij een nieuw wachtwoord. U krijgt een nieuw wachtwoord

toegestuurd.
4. Probeer opnieuw in te loggen.

Herhaal dit zo nodig, u zult zien dat het lukt !

Je hebt geen permissie om dit gebruikersoverzicht te bekijken.

SEPA- incasso vanuit de KNZV vMN

Contributie conform gemaakte afspraak in ons voorjaarsoverleg 2017 groot Euro 11,50 op jaarbasis per koorlid. De kwartaalcontributie  is te berekenen door het aantal door u op de jaarcirculaire opgegeven…

lees meer in de bijlage

Diensten_1

Diensten.

De KNZV Midden Nederland is een van de vijf zelfstandige regioverenigingen welke zich hebben aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (verder te noemen KNZV).  De aansluiting bij het landelijk opererende KNZV geeft ons meer volume om de belangen van de mannenkoorzang in Nederland  te behartigen.  Daardoor wordt het belang van zo een dikke 9000 landelijk actieve mannenkoorzangers ingebracht.

Daarnaast is de KNZV een lidorganisatie van Koornetwerk Nederland hetgeen een optie geeft op gestructureerde landelijke en ook europese belangenbehartiging in de vorm van en actieve (politieke) lobby om koorzang breed, waaronder mannenkoorzang,  een erkend onderdeel te laten zijn van onze volkscultuur. Ook om aan te geven dat dit deel van onze volkscultuur meer publieke aandacht behoeft gekoppeld aan de toewijzing van een blijvende meerjarige financiële ondersteuning.  Met de netwerkorganisatie Koornetwerk wordt het belang  zo’n 140.000 koorzangers ingebracht. Dat is nog steeds maar 10 % van het aantal koorzangers welke vermoedelijk in Nederland actief zijn.  Er is dus voor zowel de KNZV als Koornetwerk Nederland nog steeds veel aan belang te winnen.

Auteursrechten

Auteursrecht
De auteurswet is van toepassing op muziekwerk, waarvan de auteur nog leeft, of niet langer dan 70 jaar geleden overleden is. De auteur(s) sluit(en) een overeenkomst met een uitgever om hun werk te publiceren. De uitgever krijgt van de auteur(s) het exclusieve recht om muziek te vermenigvuldigen op papier of andere vormen, waarin het aan derden ter lezing kan worden aangeboden. Onder aan de muziek staat daarom vaak vermeld:  ©  Copyright <uitgeversnaam, jaartal>
Koormuziek kent in de regel twee auteurs, de componist en de tekstschrijver. Beiden ontlenen aan de auteurswet hun rechten.
In de verkoopprijs van muziek ligt een deel besloten dat aan de auteur(s) ten goede komt. Muziek kopiëren is dus rechtstreeks broodroof van de auteur(s) en de uitgever.

Diensten

Diensten.

De KNZV Midden Nederland is een van de vijf zelfstandige regioverenigingen welke zich hebben aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (verder te noemen KNZV).  De aansluiting bij het landelijk opererende KNZV geeft ons meer volume om de belangen van de mannenkoorzang in Nederland  te behartigen.  Daardoor wordt het belang van zo een dikke 9000 landelijk actieve mannenkoorzangers ingebracht.

Daarnaast is de KNZV een lidorganisatie van Koornetwerk Nederland hetgeen een optie geeft op gestructureerde landelijke en ook europese belangenbehartiging in de vorm van en actieve (politieke) lobby om koorzang breed, waaronder mannenkoorzang,  een erkend onderdeel te laten zijn van onze volkscultuur. Ook om aan te geven dat dit deel van onze volkscultuur meer publieke aandacht behoeft gekoppeld aan de toewijzing van een blijvende meerjarige financiële ondersteuning.  Met de netwerkorganisatie Koornetwerk wordt het belang  zo’n 140.000 koorzangers ingebracht. Dat is nog steeds maar 10 % van het aantal koorzangers welke vermoedelijk in Nederland actief zijn.  Er is dus voor zowel de KNZV als Koornetwerk Nederland nog steeds veel aan belang te winnen.

De KNZV is zowel zelf als middels haar lidmaatschap van Koornetwerk Nederland actief met een aanbod van diensten waarmede alle leden en hun koren een voordeel kunnen doen. Zo zij genoemd een substantieel voordeel binnen de  bijdrage aan de Buma/Stemra, een substantieel voordeel relevante verkeringspremie’s, de beschikking over een muziekbibliotheek , adviezen voor dirigententarieven en informatie over onderwerpen welke voor de leden en haar koren een actualiteitswaarde hebben. De dienstverlening wordt naar behoeven steeds verder uitgebreid en maakt het lidmaatschap van de KNZV Midden Nederland voor bestaande leden duurzaam aantrekkelijk en voor nieuwe in een koor verenigde leden mannenkoorzangers bijzonder interessant.

Wanneer u een mannenkoor bent in de regio Midden Nederland (Flevoland, Utrecht en Gelderland) en u wilt meer kracht zetten met uw stem en aanvullend meer informatie ontvangen over de voordelen van lidmaatschap maakt u dan hier contact middels ons contactformulier met onze secretaris.  

Partituur

Buma-Stemra

PartituurKoornetwerk Nederland ​heeft namens de aangesloten korenbonden een contract met Buma-Stemra afgesloten voor het in het openbaar ten gehore brengen van muziek.   ​

​Iedereen die muziek draait, speelt of vastlegt is een muziekgebruiker. Gebruikt u graag muziek in uw winkel of restaurant? Wilt u iemands compositie op cd zetten of laten horen op uw website? Dan kan het zijn dat u toestemming nodig heeft van de makers van deze muziek en een vergoeding moet betalen.

VAR DBA

DBA ex VAR

VAR DBAVan VAR naar wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties