Werkwijze voor het inloggen na het aanmelden Als u zich heeft aangemeld krijgt u na enige tijd, als de bibliothecaris u heeft gecentreerd, een e-mail waarin de volgende tekst is opgenomen, bijvoorbeeld: Hallo Jan Jansen, Om toegang te krijgen to ...

SEPA- incasso vanuit de KNZV vMN

Contributie conform gemaakte afspraak in ons voorjaarsoverleg 2017 groot Euro 11,50 op jaarbasis per koorlid. De kwartaalcontributie  is te berekenen door het aantal door u op de jaarcirculaire opgegeven... lees meer in de bijlage

Diensten_1

Diensten. De KNZV Midden Nederland is een van de vijf zelfstandige regioverenigingen welke zich hebben aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (verder te noemen KNZV).  De aansluiting bij het landelijk opererende KNZV geeft ons meer ...

Auteursrechten

AuteursrechtDe auteurswet is van toepassing op muziekwerk, waarvan de auteur nog leeft, of niet langer dan 70 jaar geleden overleden is. De auteur(s) sluit(en) een overeenkomst met een uitgever om hun werk te publiceren. De uitgever krijgt van de aut ...

Diensten

Diensten. De KNZV Midden Nederland is een van de vijf zelfstandige regioverenigingen welke zich hebben aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (verder te noemen KNZV).  De aansluiting bij het landelijk opererende KNZV geeft ons meer ...

Buma-Stemra

Koornetwerk Nederland ​heeft namens de aangesloten korenbonden een contract met Buma-Stemra afgesloten voor het in het openbaar ten gehore brengen van muziek.   ​ ​Iedereen die muziek draait, speelt of vastlegt is een muziekgebruiker. ...

DBA ex VAR

Van VAR naar wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Het afschaffen van de VAR (Verklaring  Arbeids Relatie) op 1 mei 2016 en het invoeren van de wet DBA (Deregulering  Beoordeling  Arbeidsrelaties)  heeft consequenties.Wat die c ...

Nieuw verzekeringspakket van AON

31-01-2017 Nieuw verzekeringspakket van AON Per 1 januari 2017 zijn de collectieve verzekeringen met Interpolis vervangen door een uitgebreid pakket via AON Verzekeringen, een van de grootste assurantiemakelaars ter wereld. De dekking en premies zijn gew ...