Herinnering actualiseren koorgegevens per 1-1-2019

Geachte secretaris,
Eind 2018 heeft u een verzoek ontvangen om voor 15 januari de gegevens van uw koor te actualiseren. Deze actualisatie is van groot belang omdat KNZV vMN uiterlijk 31 januari een voor 2019 bindende opgave moet doen aan KNZV-Nederland en BUMA. Van uw koor is nog geen actualisatie ontvangen. Graag verzoek ik u dit op zo kort mogelijke termijn te doen, om de verwerking van de gegevens voor de opgave tijdig af te kunnen ronden. Zonder actualisatie zal KNZV vMN zich voor de opgave baseren op de gegevens van 2018.
Ik dank u hartelijk voor uw medewerking.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Wim Zoet,
Wnd. secretaris KNZV vMN

Actualiseren koorgegevens per 1-1-2019

Geachte secretaris,

Eind 2017 is het KNZV vMN overgegaan tot het digitaal actualiseren van de koorgegevens. U heeft daaraan uw medewerking verleend. Graag willen wij deze wijze van werken continueren en nodigen u uit voor 15 januari 2019 de gegevens van uw koor, waar dat nodig is, te actualiseren. Het juiste aantal koorleden op 1 januari 2019 is van belang, omdat dit aantal de basis is voor de berekening van de contributie aan KNZV-Nederland én voor het vaststellen van de bijdrage aan BUMA. Het is goed te weten dat de opgave bindend is en na 31 januari 2019, wanneer wij de opgaven aan KNZV-Nederland en aan BUMA doen, niet meer kan worden gewijzigd.

U kunt de gegevens actualiseren op het Ledenportaal van de website KNZV Midden-Nederland. 

Met vriendelijke groeten,

Wim Zoet,
Wnd. secretaris KNZV vMN

Jaarcirculaire 2020

Graag nodig ik u uit om vóór 15 januari 2020 de gegevens van uw koor, waar dat nodig is, te wijzigen.

Het juiste aantal koorleden op 1 januari 2020 is van belang, omdat dit aantal de basis is voor de berekening van de contributie aan KNZV-Nederland én voor het vaststellen van de jaarlijkse bijdrage aan BUMA.

Het is goed te weten dat de opgave bindend is en na 31 januari 2020, wanneer KNZV Midden-Nederland opgave doet aan KNZV-Nederland en aan BUMA, er niet meer kan worden gewijzigd.

U kunt de gegevens van uw koor actualiseren op het Ledenportaal van de website KNZV Midden-Nederland, waarvoor u over inloggegevens beschikt. Klik hier het juiste adres.

Met vriendelijke groeten,

Wim Zoet,

Secretaris KNZV Midden-Nederland

KNZV Inspiratiedag 8 februari 2020_

Onderwerp    : KNZV Inspiratiedag 8 februari 2020
Datum          : 13 december 2019

Geacht bestuur, beste mensen,hier

We zijn blij met jullie interesse voor de Inspiratiedag op 8 februari 2020 in Ede.
In deze brief wordt die interesse bevestigd. Omdat het ons niet gelukt is om met naam en toenaam jullie gegevens vanuit de interessepeiling voor handen te hebben, verzoeken wij bij deze om jullie aanmelding definitief te maken. Klik daartoe hier en vul het aanmeldingsformulier in. Dat kan tot 17 januari 2020.Dank voor jullie inzet.

We zetten nog even alles op een rijtje en onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen isde programma-opzet voor die dag als volgt :
Inspiratiedag “Mannenkoren in Beweging”
Op zaterdag 8 februari gaan we aan de slag met onderwerpen die door jullie zelf en die ook in de Verenigingsmonitor van het Landelijk Kenniscentrum voor Cultuur en Amateurkunst (LKCA) als belangrijk zijn omschreven om een krachtige vereniging te zijn of te worden:

  • samenwerking (maatschappelijke betrokkenheid),
  • repertoire (artistiek aanbod),
  • Imago

In de bespreking met de klankbordgroep kregen we nog het advies mee om goed te kijken naar de vorm waarin we de dag gieten, de onderwerpen zijn immers niet nieuw en al vaker ter sprake gekomen.

Op 8 februari bieden we u niet alleen inspiratie aan de hand van goede en aanstekelijke voorbeelden, we gaan samen met u aan het werk om uw koor in beweging te krijgen en grip te krijgen op de uitdagingen die u heeft. Dat doen we aan de hand van een ‘koorprofielfoto’ die we ter voorbereiding van u vragen. Rond 20 januari krijgt u informatie over hoe u die “koorprofielfoto” kunt maken.
Aan het einde van de dag, heeft u als resultaat in elk geval op een enkele A4 een werkplan met tijdsplanning.

En KNZV-MN en LKCA gaan u na 8 februari helpen om dat werkplan binnen de tijdsplanning te realiseren. In de Voorjaarsvergadering 2020, op 25 april, kunnen we dan de eerste resultaten aan elkaar presenteren.

De dag wordt geleid en begeleid door Boyke Brand, Hilbrand Adema en Hans Noijens (LKCA); drie ervaren en inspirerende professionals met een brede ervaring in de koorwereld. Vanuit het KNZV Midden Nederland is Adrie Bout de bestuurlijk coördinator van de dag.

De Inspiratiedag wordt gehouden in Akoesticum in Ede: een uiterst professioneel ingerichte accommodatie voor muziek, dans en theater en inspirerende plek voor een dag als deze!

Datum:          zaterdag 8 februari 2020
Locatie:         Akoesticum, Nationaal Trainingscentrum voor muziek, dans en theater,
                      Nieuwe Kazernelaan 2, D42, 6711 JC Ede
Tijd:               10.00 tot 16.00 uur
Kosten:          € 10,00 per persoon, lunch inbegrepen.

Programma-opzet
09.30 uur:     aankomst en koffie
10.00 uur:     aanvang Inspiratiedag, plenaire kennismaking en zingen
10.30 uur:     inspiratiesessies verdeeld over drie groepen met als centrale thema’s samenwerking, repertoire en                             imago/presentatie
11.45 uur:     plenaire bijeenkomst waarin een panel uit de mannenkorenwereld (met verschillende leeftijdsgroepen)                      wordt bevraagd over hun beweegredenen om te zingen en lid te zijn van een mannenkoor
12.30 uur:     gezamenlijke lunch
13.15 uur:     een kort optreden van een nieuw projectmannenkoor met een toelichting  van de initiatiefnemers                              (Zwolse koorbazen o.v.)
13.45 uur:     inspiratiesessies verdeeld over drie groepenmet als centrale thema’s samenwerking, repertoire en                               imago/presentatie
15.00 uur:     plenaire bijeenkomst, resultaatbespreking, volgende stappen en zingen.
15.45 uur:     einde Inspiratiedag.

Wij hopen dat wij met elkaar op deze manier een bijdrage te leveren die aansluit bij jullie eigen wensen en behoeften en zo helpt om jullie een nieuw perspectief te bieden. En daarmee aan de mannenkoorzang in Nederland.

Wij zien jullie graag terug op zaterdag 8 februari.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van KNZV Midden Nederland,
Adrie Bout, bestuurlijk coördinator Inspiratiedag KNZV Midden Nederland
Hans Noijens, adviseur LKCA

KNZV Midden-Nederland Inspiratiedag 8 februari 2020

Onderwerp    : KNZV Midden-Nederland Inspiratiedag 8 februari 2020
Datum          : 13 december 2019

Geachte bestuur, beste mensen,

Inde afgelopen maand hebben wij de belangstelling gepeild voor de geplande Inspiratiedagonder de mannenkoren in het werkgebied van het KNZV Midden-Nederland.

Een kleine 20 koren, met in totaal iets meer dan 40 deelnemers, hebben positief gereageerd. Daar zijn we heel blij mee, maar wat ons betreft “mag het ook nog een onsje meer zijn “.

Daarom hebben wij in deze brief “de ins en outs” van de Inspiratiedag nog eens op een rijtje gezet in de hoop dat jullie je laten verleiden om je toch aan te melden. Gelet op het belang van deze bijeenkomst in het licht van het perspectief van de mannenkoorzang geven wij jullie dit graag in overweging. Aanmelden kan tot 17 januari 2020 door hier te klikken.

Voor meer informatie over de dag kun je het beste contact opnemen met Adrie Bout,

email : adrie.bout.51@gmail.com

Inspiratiedag “Mannenkoren in Beweging”

Op zaterdag 8 februari gaan we aan de slag met onderwerpen die door jullie zelf en die ook in de Verenigingsmonitor van het Landelijk Kenniscentrum voor Cultuur en Amateurkunst (LKCA) als belangrijk zijn omschreven om een krachtige vereniging te zijn of te worden:

  • samenwerking (maatschappelijke betrokkenheid),
  • repertoire (artistiek aanbod),
  • imago

In de bespreking met de klankbordgroep kregen we nog het advies mee om goed te kijken naar de vorm waarin we de dag gieten, de onderwerpen zijn immers niet nieuw en al vaker ter sprake gekomen.

Op 8 februari bieden we u niet alleen inspiratie aan de hand van goede en aanstekelijke voorbeelden, we gaan samen met u aan het werk om uw koor in beweging te krijgen en grip te krijgen op de uitdagingen die u heeft. Dat doen we aan de hand van een ‘koorprofielfoto’ die we ter voorbereiding van u vragen. Rond 20 januari krijgt u informatie over hoe u die “koorprofielfoto” kunt maken.
Aan het einde van de dag, heeft u als resultaat in elk geval op een enkele A4 een werkplan met tijdsplanning.

En KNZV-MN en LKCA gaan u na 8 februari helpen om dat werkplan binnen de tijdsplanning te realiseren. In de Voorjaarsvergadering 2020, op 25 april, kunnen we dan de eerste resultaten aan elkaar presenteren.  

De dag wordt geleid en begeleid door Boyke Brand, Hilbrand Adema en Hans Noijens (LKCA); drie ervaren en inspirerende professionals met een brede ervaring in de koorwereld. Vanuit het KNZV Midden Nederland is Adrie Bout de bestuurlijk coördinator van de dag.

De Inspiratiedag wordt gehouden in Akoesticum in Ede: een uiterst professioneel ingerichte accommodatie voor muziek, dans en theater en inspirerende plek voor een dag als deze!

Datum:          zaterdag 8 februari 2020
Locatie:         Akoesticum, Nationaal Trainingscentrum voor muziek, dans en theater, Nieuwe Kazernelaan 2, D42, 6711 JC Ede
Tijd:               10.00 tot 16.00 uur
Kosten:          € 10,00 per persoon, lunch inbegrepen.

Programma-opzet
09.30 uur:     aankomst en koffie
10.00 uur:     aanvang Inspiratiedag, plenaire kennismaking en zingen
10.30 uur:     inspiratiesessies verdeeld over drie groepen met als centrale thema’s samenwerking, repertoire en  imago/presentatie
11.45 uur:     plenaire bijeenkomst waarin een panel uit de mannenkorenwereld (met verschillende  leeftijdsgroepen) wordt bevraagd over hun beweegredenen om te zingen en lid te zijn van een mannenkoor
12.30 uur:     gezamenlijke lunch
13.15 uur:     een kort optreden van een nieuw projectmannenkoor met een toelichting van de initiatiefnemers (Zwolse koorbazen o.v.)
13.45 uur:     inspiratiesessies verdeeld over drie groepenmet als centrale thema’s  samenwerking, repertoire en imago/presentatie
15.00 uur:     plenaire bijeenkomst, resultaatbespreking, volgende stappen en zingen.
15.45 uur:     einde Inspiratiedag.

Wij hopen dat wij met elkaar op deze manier een bijdrage te leveren die aansluit bij jullie eigen wensen en behoeften en zo helpt om jullie een nieuw perspectief te bieden. En daarmee aan de mannenkoorzang in Nederland.

Nogmaals, aanmelden kan tot 17 januari. Wij zien jullie graag op zaterdag 8 februari.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van KNZV Midden Nederland,
Adrie Bout, bestuurlijk coördinator Inspiratiedag KNZV Midden Nederland
Hans Noijens, adviseur LKCA

KNZV Midden-Nederland Inspiratiedag 8 februari 2020

Onderwerp    :KNZV Midden-Nederland Inspiratiedag 8 februari 2020
Datum          : 13 december 2019

Geachte bestuur, beste mensen,

Inde afgelopen maand hebben wij de belangstelling gepeild voor de geplande Inspiratiedagonder de mannenkoren in het werkgebied van het KNZV Midden-Nederland.

Een kleine 20 koren, met in totaal iets meer dan 40 deelnemers, hebben positief gereageerd. Daar zijn we heel blij mee, maar wat ons betreft “mag het ook nog een onsje meer zijn “.

Daarom hebben wij in deze brief “de ins en outs” van de Inspiratiedag nog eens op een rijtje gezet in de hoop dat jullie je laten verleiden om je toch aan te melden. Gelet op het belang van deze bijeenkomst in het licht van het perspectief van de mannenkoorzang geven wij jullie dit graag in overweging.Aanmelden kan tot 17 januari 2020doorhier te klikken.

Voor meer informatie over de dag kun je het beste contact opnemen met Adrie Bout,

email : adrie.bout.51@gmail.com

Inspiratiedag “Mannenkoren in Beweging”

Op zaterdag 8 februari gaan we aan de slag met onderwerpen die door jullie zelf en die ook in de Verenigingsmonitor van het Landelijk Kenniscentrum voor Cultuur en Amateurkunst (LKCA) als belangrijk zijn omschreven om een krachtige vereniging te zijn of te worden:

  • samenwerking (maatschappelijke betrokkenheid),
  • repertoire (artistiek aanbod),
  • imago

In de bespreking met de klankbordgroep kregen we nog het advies mee om goed te kijken naar de vorm waarin we de dag gieten, de onderwerpen zijn immers niet nieuw en al vaker ter sprake gekomen.

Op 8 februari bieden we u niet alleen inspiratie aan de hand van goede en aanstekelijke voorbeelden, we gaan samen met u aan het werk om uw koor in beweging te krijgen en grip te krijgen op de uitdagingen die u heeft. Dat doen we aan de hand van een ‘koorprofielfoto’ die we ter voorbereiding van u vragen. Rond 20 januari krijgt u informatie over hoe u die “koorprofielfoto” kunt maken.
Aan het einde van de dag, heeft u als resultaat in elk geval op een enkele A4 een werkplan met tijdsplanning.

En KNZV-MN en LKCA gaan u na 8 februari helpen om dat werkplan binnen de tijdsplanning te realiseren. In de Voorjaarsvergadering 2020, op 25 april, kunnen we dan de eerste resultaten aan elkaar presenteren.  

De dag wordt geleid en begeleid door Boyke Brand, Hilbrand Adema en Hans Noijens (LKCA); drie ervaren en inspirerende professionals met een brede ervaring in de koorwereld. Vanuit het KNZV Midden Nederland is Adrie Bout de bestuurlijk coördinator van de dag.

De Inspiratiedag wordt gehouden in Akoesticum in Ede: een uiterst professioneel ingerichte accommodatie voor muziek, dans en theater en inspirerende plek voor een dag als deze!

Datum:          zaterdag 8 februari 2020
Locatie:         Akoesticum, Nationaal Trainingscentrum voor muziek, dans en theater, Nieuwe Kazernelaan 2, D42, 6711 JC Ede
Tijd:               10.00 tot 16.00 uur
Kosten:          € 10,00 per persoon, lunch inbegrepen.

Programma-opzet
09.30 uur:     aankomst en koffie
10.00 uur:     aanvang Inspiratiedag, plenaire kennismaking en zingen
10.30 uur:     inspiratiesessies verdeeld over drie groepen met als centrale thema’s samenwerking, repertoire en  imago/presentatie
11.45 uur:     plenaire bijeenkomst waarin een panel uit de mannenkorenwereld (met verschillende  leeftijdsgroepen) wordt bevraagd over hun beweegredenen om te zingen en lid te zijn van een mannenkoor
12.30 uur:     gezamenlijke lunch
13.15 uur:     een kort optreden van een nieuw projectmannenkoor met een toelichting van de initiatiefnemers (Zwolse koorbazen o.v.)
13.45 uur:     inspiratiesessies verdeeld over drie groepenmet als centrale thema’s  samenwerking, repertoire en imago/presentatie
15.00 uur:     plenaire bijeenkomst, resultaatbespreking, volgende stappen en zingen.
15.45 uur:     einde Inspiratiedag.

Wij hopen dat wij met elkaar op deze manier een bijdrage te leveren die aansluit bij jullie eigen wensen en behoeften en zo helpt om jullie een nieuw perspectief te bieden. En daarmee aan de mannenkoorzang in Nederland.

Nogmaals, aanmelden kan tot 17 januari. Wij zien jullie graag op zaterdag 8 februari.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van KNZV Midden Nederland,
Adrie Bout, bestuurlijk coördinator Inspiratiedag KNZV Midden Nederland
Hans Noijens, adviseur LKCA

Bibliotheek 20191028

Geachte secretarissen,
Graag bied ik u, namens het bestuur van KNZV, bijgaande Nieuwsbrief Bibliotheek KNZV aan.
Met vriendelijke groeten,
 
Wim Zoet
Secretaris KNZV vMN  

Uitnodiging Najaarsvergadering ALV 2019 Herinnering

Geacht erelid, lid van verdienste, geachte secretaris,
U heeft een uitnodiging ontvangen voor de Najaarsvergadering van de KNZV vMN. Deze Algemene ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 2 november, aanvang 10.00 uur in Zalencentrum Wieleman te Westervoort. Tot nu toe heb ik helaas nog geen reactie van u mogen ontvangen.  Met het oog op het vaststellen van het quorum en in verband met de opgave van deelnemers aan Zalencentrum Wieleman (voor koffie en de lunch) stel ik het zeer op prijs indien u uiterlijk dinsdag 29 oktober zou kunnen laten weten of een vertegenwoordiging van uw vereniging al dan niet aanwezig zal zijn. Aan- c.q. afmelden kan gemakkelijk via de link in de bijgevoegde uitnodiging.   
Uw reactie zie ik graag tegemoet.Met vriendelijke groeten,

Wim Zoet
Secretaris KNZV vMN

 

Uitnodiging Najaarsvergadering ALV 2019

Aan De besturen van de koren die lid zijn van KNZV vereniging Midden- Nederland
De ereleden en leden van verdienste van KNZV vMN
Van Secretaris KNZV vMN
Onderwerp Uitnodiging Najaarsvergadering 2 november 2019
Datum 12 oktober 2019

Geachte besturen, ereleden en leden van verdienste,

Hierbij nodig ik u uit voor het deelnemen aan de Najaarsvergadering 2019 van KNZV vereniging Midden-Nederland.

Datum zaterdag 2 november 2019
Tijd 10.00 uur
Locatie Zalencentrum Wieleman, Dorpsstraat 11 in Westervoort

In de bijlagen treft u de voorgestelde agenda aan, alsmede de voor de vergadering relevante stukken (bijlagen 1 t/m 5).

Graag zie ik uw aanmelding tegemoet. Klik daartoe hier om u aan te melden.

Overeenkomstig het besluit van in de Voorjaarsvergadering van 2016 is de bijdrage voorde lunch € 10,00 per persoon.

Met vriendelijke groeten,

Wim Zoet

Conceptverslag van de ALV 20190525

Bijgaand ontvangt u het conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van de KNZV-vereniging Midden Nederland, die is gehouden op 25 mei 2019.
Graag vraag ik u, indien u suggesties heeft voor tekstuele wijzigingen, deze vóór 15 augustus te sturen aan secretaris@knzv-middennederland.nl.
 
Met vriendelijke groeten,
Wim Zoet
secretaris KNZV vMN
tel 06 55730354