‘EHBD, Eerste Hulp Bij Dirigententaal’

Speciaal voor alle leden van KNZV BRON: Esther Gotink-Van der Heijden Beste bestuursleden, Wat is het tijdens deze tweede Covid19-golf moeilijk om de moed erin te houden hè! Veel mannenkoren zijn helemaal gestopt met repeteren of doen dan dat tij ...

Aangepaste maatregelen per 14 oktober

Geplaatst op 14 oktober 2020 Met ingang van woensdag 14 oktober om 22.00 uur is een gedeeltelijke lockdown van kracht om de exponentiële verspreiding van COVID-19 af te remmen. Voor de koorsector zijn de gevolgen beperkt: De RIV ...

Vooraankondiging KNZV inspiratiedag 2021

Geachte secretaris, KNZV vMN organiseert in februari 2021 het vervolg op de succesvolle inspiratiedag die we afgelopen februari hebben georganiseerd. Bijgaand treft u de vooraankondiging aan en bestuur en organisatoren hopen dat u de datum van 6 febr ...

Ledenraadpleging over de toekomst

Geachte secretaris, geacht erelid of lid van verdienste van KNZV MN, Hierbij ontvangt u een brief van het bestuur KNZV MN met het resultaat van de ledenraadpleging over de toekomst. Het bestuur zal ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering van 31 o ...

Wijziging incasso regulier 2020

Geachte secretaris/penningmeester, Hierbij ontvangt u een brief van de penningmeester van KNZV-MN. In de brief zet de penningmeester uiteen dat het bestuur van KNZV-MN uw koor een financiële compensatie wil bieden voor de gevolgen van de coronacrisis v ...

Introductie nieuwe website

‍De website is inmiddels in een nieuw jasje gestoken en heeft daarmee nieuwe functie gekregen. Om voor de gebruikers ingestelde menu’s te kunnen zien moet je eerst inloggen. Om te kunnen inloggen moet je de volgende stappen nemen: Start de w ...

Wijze van afdoen van ALV-stukken 2

Wijze van afdoen van ALV-stukken 2 Geachte Secretaris, Vanaf medio 2019 beraadt het bestuur van KNZV vMN zich op de toekomst van de vereniging. Ernstig afnemende bestuurskracht en krimpende ledentallen, zowel wat koren betreft als aangesloten zange ...

Landelijk Mannenkoor Festival in 2020

Geachte secretaris, Het Koninklijk Nederlands Zangersverbond organiseert op 19 september 2020 een concours en een festival. Als bijlagen treft u de toelichtende brief daarvoor van het KNZV aan met een inschrijfformulier voor een voorlopige inschrijving. D ...

Wijziging van het vestigingsadres

Beste secretaris, Het blijkt dat de wijziging van het vestigingsadres van de KNZV vMN nog niet bij alle koren in de administratie is doorgevoerd. Wilt u zo vriendelijk zijn het volgende adres te gebruiken:   Secretaris KNZV vMN Vossenkamp 19 3972 VG ...