Ledenwerven 2.0

Nieuw trainingsaanbod van LKCA en Koornetwerk Nederland Hoe krijgen we er nieuwe leden bij? Waar halen we de benodigde financiën vandaan? Waar vinden we bestuursleden? Hoe krijgen we meer publiek? Voor veel koren zijn dit de vier ...

Verhuizing van de KNZV bibliotheek

Nieuwsbrief Bibliotheek Aan: de secretarissen van de aangesloten koren Datum           : 26 oktober 2019  Onderwerp  : Nieuwsbrief Bibliotheek KNZV Onderstaand een stukje uit het Jaarverslag KNZV 2018: De bibliotheek bestaat thans uit 3721 tit ...

Omzetbelasting kleine ondernemer

Nieuwe regeling omzetbelasting kleine ondernemer Zoals je misschien weet, vervalt vanaf 1 januari 2020 de kleine ondernemersregeling zoals deze nu bestaat. Ook de regeling van ontheffing van administratieve verplichtingen vervalt dan. Vanaf 2020 bestaa ...

Uitstel Buma opgave 2018

Jaarlijks ontvangt u van de Buma een verzoek om de uitgevoerde werken van het vorige jaar op te geven. Dit dient uitsluitend voor het verdelen van de gelden onder de rechthebbenden. Meestal ontvangt u dit verzoek in de maand februari. Dit jaar heeft ...

KNZV-Nederland-verzekeringsarrangement

“Recent hebben wij u geïnformeerd dat de link naar het KNZV-Nederland-verzekeringsarrangement verbroken zou worden in verband met het niet actueel zijn van de polis. Gelukkig is actie genomen en kunnen we u meedelen dat KNZV Nederland thans de correcte ve ...

Voorjaarsvergadering op 25 mei 2019

Graag vraag ik uw aandacht voor onderstaande onderwerpen. Het bestuur van KNZV vMN heeft, na de dynamiek die het trof in het laatste kwartaal van 2018, de ruimte genomen om waar mogelijk zaken op orde te stellen. Dat is nog niet bij alles het geval. Daar ...

Koornet Werkdag 2019

Koornet Werkdag 2019 Datum vrijdag 22-03-2019 Tijd 13:00 - 16:30 Locatie AkoesticumKazernelaan 2. EdeNederland Telefoon   Website volg de link Doelgebied nationaal Doelgroep koren Categorieën Koornetwerk Nederland   Sympos ...

Betreft: bestuursvacatures

Westervoort, 16 januari 2019. Geacht bestuur, Zoals onder punt 3 van ons schrijven d.d. 21 november 2018 inzake de digitale najaars-ALV gemeld, herinneren wij u aan het volgende: Tijdens onze voor 18 mei a.s. geplande voorjaars-ALV dient een tweetal vacat ...