Additioneel Kopiëren/FEMU

Geachte secretaris, De VNK (thans Koornetwerk Nederland) heeft namens de aangesloten korenbonden een contract afgesloten met Buma-Stemra voor in het openbaar mogen uitvoeren van koormuziek en tekst. De premie bedraagt voor 2017 € 3,05 per aangesloten k ...

Clusteroverleg West Noord is afgelast

  Uitgenodigd zijn: Stichts Mannenkoor DriebergenZeister MannenkoorAmersfoorts MannenkoorBaarns MannenkoorInterkerkelijk Streekmannenkoor de SchaffelaarLeusdens Mannenkoor De ValleizangersHet Luchtmacht MannenkoorSoester Mannenkoor ApolloMidden ...

Masterclasses mannenkoor dirigenten

Aan de besturen en dirigenten van het KNZV, Bij het Koninklijk Nederlands Zangersverbond, het KNZV, is al geruime tijd de behoefte om de besturen van onze koren ondersteuning te geven bij het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van onze dirige ...

Najaarsvergadering KNZV Midden Nederland

Op zaterdag 11 november 2017 wordt de Najaarsvergadering (Algemene Ledenvergadering) van het KNZV Midden Nederland gehouden. Tijd : 10.00 uur Locatie : zalencentrum Wieleman, Dorpsstraat 11, 6931BA Westervoort. De uitnodiging, het aanmeldingsformulie ...

Verzekeringsarrangement KNZV

Koninklijk Nederlands Zangersverbond 31-01-2017 Verantwoord Verzekeren  Al een aantal jaren bestaat de mogelijkheid om via de KNZV voor koren belangrijke verzekeringen af te sluiten. Specifieke verzekeringsvormen die gericht zijn op het verenigingsl ...

Clusteroverleg Oost

17 maart 2017 Cluster Oost-Zuid komt bijeen in Etten. Uitgenodigd zijn: Arti Sacrum Terborg Ettens mannenkoor Gaanderens mannenkoor Int. Parochieel koor Etten Liemers Mannenkoor Zevenaar Ulfts mannenkoor Kon. Doesborgh’s MK Spontaan-Angerlo Het Clustero ...

ALV Voorjaar 2017

12 februari 2017 Algemene Ledenvergadering (ALV) Voorjaar 2017 Ereleden, Leden van Verdiensten en Koorbesturen van KNZV Midden Nederland zijn uitgenodigd voor de Voorjaars Algemene Ledenvergadering 2017. Datum: 11 maart 2017 Aanvang: 10:00 uur Locatie: ...

Bestuurswisseling KNZV- Algemeen Bestuur

26-01-2017 Bestuurswisseling KNZV- Algemeen Bestuur Op 26 januari 2017 heeft de Verenigingsraad van het KNZV unaniem ingestemd met een initiatiefvoorstel om de organisatie van het KNZV te veranderen. Het Algemeen Bestuur wordt thans gevormd door de voorz ...

Adviestarieven dirigenten 2017

Adviestarieven dirigenten 2017 Koornetwerk Nederland brengt ieder jaar een advies uit over de tarieven als het gaat om honorering van koordirigenten voor repetities en concerten.  Uitgangspunt bij dit advies is, dat betrokken partijen (koorbestuur e ...