Aangepaste maatregelen per 29 september

Met ingang van dinsdag 29 september om 18.00 uur zijn verscherpte maatregelen van kracht om de exponentiële verspreiding van COVID-19 af te remmen. De rijksoverheid heeft de maatregelen in de perconferentie op 28 september aangekondigd. Na diverse c ...

Ventilatie vermindert risico op virusoverdracht

Geplaatst op 23 augustus 2020 Informatie RIVM Het RIVM heeft 28 juli 2020 een update gepubliceerd over ventilatie van ruimten in relatie met COVID-19. Weliswaar is volgens het Rijksinstituut nog niet duidelijk hoe het coronavirus zich (via aer ...

Evenementen

30 september 2017 : 10 maart 2018 : 6 oktober 2018 : KNZV repertoire dag verschoven naar 2018. KNZV-mannenkorenfestival in Eibergen KNZV-mannenkorenconcours in IJsselstein (Fulco)

Inspiratiedag “Mannenkoren in Beweging”

Aan : de besturen van de mannenkoren in KNZV Midden Nederland Onderwerp    : interessepeiling deelname Inspiratiedag “Mannenkoren in Beweging” Datum             : 8 november 2019 Beste besturen, In de Najaarsvergadering van afgelopen zaterdag is e ...

VNK Advies toepassing Wet DBA (ex VAR)

Advies VNK (Vereniging van Nederlandse Koren): Van VAR naar wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) Het afschaffen van de VAR (Verklaring Arbeids Relatie) op 1 mei 2016 en het invoeren van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) ...

Verenigingsraad 27 juni 2020

Aan: de secretarissen van de aangesloten koren Datum           : 16 juli 2020   Onderwerp  : Verenigingsraad 27 juni 2020 Corona-advies: Desgevraagd heeft het KNZV op 12 juli jl. een Corona-advies uitgegeven. Zie hiervoor www.knzv.nl/nieuwsbr ...

Collectieve licentieovereenkomst Bladmuziek met de FEMU

Nieuwsbrief FEMU                Aan: de secretarissen van de aangesloten koren Datum           : 14 juli 2020   Onderwerp  : FEMU Door middel van deze nieuwsbrief berichten wij u, dat het KNZV op 16 juni jl. een collectieve licentieovereenkoms ...

Regels rondom Corona verder versoepeld

Beschermvrouwe HKH Prinses Beatrix Corona-advies      Aan de koorbesturen van het KNZV Datum           : 12 juli 2020 Per 1 juli jl. zijn de regels rondom Corona verder versoepeld. Daarvan heeft u kennis kunnen nemen via de website van Koor ...

VirMus.nl Onderzoeken in Nederland

Laatste nieuws VirMus.nl Onderzoeken in Nederland 8 juli 2020 Voortgang onderzoeken bij VirMus.nl: Kan COVID-19 via de lucht worden overgedragen? Het Erasmus MC voert een studie uit met fretten als proefdieren om te bepalen of COVID-19 d ...