VSBfonds verruimt toekenningscriteria amateurkunst

VSBfonds verruimt toekenningscriteria amateurkunst

17 maart 2021

In Nederland zijn miljoenen amateurkunstenaars actief bezig met kunst en cultuur. Uit passie, uit de behoefte aan artistieke ontwikkeling of vanuit sociale drijfveren. Maar door alle coronamaatregelen hebben amateurkunstorganisaties het moeilijk. Om deze lastige tijd door te komen verruimt VSBfonds tijdelijk de criteria voor toekenning van donaties voor amateurkunst.

Extra mogelijkheden

‘Door tijdelijke aanpassing van het toekenningsbeleid kunnen organisaties en initiatieven op het vlak van amateurkunst een aanvraag indienen voor bredere activiteiten’, zegt Hanna Kiewiet namens VSBfonds. ‘Denk aan amateurkunstverenigingen, centra voor de kunsten en andere organisaties die amateurkunst structureel aanbieden. Het is niet langer vereist dat een presentatiemoment en samenwerking met andere partijen onderdeel uitmaakt van het project. Eenvoudigweg omdat dit vanwege coronamaatregelen niet mogelijk is

Wel kun je online repeteren, workshops en masterclasses volgen etc. Op termijn kan er wellicht weer meer, maar hebben groepen bijvoorbeeld tijdelijk een grotere repetitieruimte en/of meer repetitiemomenten en repetitoren nodig. Voor de financiering van de extra kosten hiervoor hebben organisaties vaak geen buffer. VSBfonds vindt het belangrijk dat cultuurbeoefening in groepsverband zoveel mogelijk doorgang vindt, dat er ook in deze tijden verbindende activiteiten georganiseerd kunnen worden en dat daarmee de sociale cohesie niet verloren gaat. Vandaar de tijdelijke verruiming van onze toekenningscriteria.’

Vijf tips voor amateurkunst in coronatijd

 • Blijf in contact met je mede-kunstbeoefenaars. Blijf als groep verbonden en blijf omkijken naar elkaar.
 • Denk als vereniging of gezelschap na over hoe je toekomstbestendig kunt blijven en hoe je in de toekomst nieuwe leden kunt werven. Hiervoor kun je hulp inschakelen, bijv bij het LKCA.
 • Betrek deze professionals ook bij het bedenken van innovatieve manieren om toch je kunsten te blijven beoefenen, individueel en/of als groep. 
 • Ga niet zelf het wiel uitvinden, maar neem contact op met een van de koepelorganisaties en/of LKCA voor tips en tricks. Laat je ook inspireren door met mede-amateurverenigingen en andere samenwerkingspartners in je omgeving. En zoek ook samenwerking met en hulp van de gemeente. 
 • Heb je een idee voor je vereniging of groep en wil je advies over financiële mogelijkheden en ondersteuning? Neem dan altijd eerst even contact op met een van de de regio-adviseurs van VSBfonds  

Kijk voor meer informatie ook op deze pagina van LKCA en op de pagina over amateurkunst op de website van VSBfonds 

Kamer van Koophandel het UBO-register

Kamer van Koophandel het UBO-register

Naast het Handelsregister komt er een nieuw register bij de Kamer van Koophandel, het “Ultimate BeneficialOwners” (UBO).
Het nieuwe register komt voort uit Europese Regelgeving.
In het kort komt het er op neer dat per 27 maart 2022 alle bedrijven met een bepaalde rechtsvorm in dit register moeten zijn ingeschreven.

Dat geldt dus ook voor de koorbesturen.
Meer informatie is te vinden in bijgevoegd document.

De Kamer van Koophandel beheert dit register en schrijft t.z.t. alle organisaties (w.o. de koren) aan. De koorbesturen hoeven dus nu niets te doen en kunnen het bericht van de Kamer van Koophandel afwachten.

Bijlage: WWFT UBO Register 27 maart 2022.pdf

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen, ook van belang voor koorbesturen

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen, ook van belang voor koorbesturen

Met ingang van 1 juli 2021 treedt deWet Bestuur ToezichtRechtspersonen (WBTR) inwerking. Deze wet is vooralontworpen voor stichtingen enverenigingen die met publiek geldwerken.
Maar …. enkele bepalingen uit de nieuwe wet zijn ook relevant voor andere verenigingen enstichtingen als daarin grote geldsommen omgaan. Dan moet de bestuurlijke structuur helder zijn.

KNMO (de bond van amateur blaasorkesten) en Koornetwerk Nederland werken samen om deaangesloten leden te informeren over deze wet en wat men eventueel moet doen om aan de eisenvan de nieuwe wet te voldoen.

Gratis Online webinar WBTR voor achterban KNMO en Koornetwerk Nederland op 6 april,19.00 uur.
Aanmelden kan via de link in de bijlage of via de website van Koornetwerk Nederland.
Op 6 april a.s. kunnen de korenbonden en netwerkleden van Koornetwerk Nederland en alle korendie via hen bij Koornetwerk Nederland zijn aangesloten deelnemen aan een webinar, waarin deWBTR en de consequenties voor bestuurders worden uitgelegd.

Bijlage: Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen Webinar KNMO en KNN 060421, uitnodiging.pdf

Koren en vaccineren

Koren en vaccineren

Bron: Koornetwerk Nederland

Geplaatst op 2 maart 2021

Nu het vaccinatieprogramma Covid-19 ‘loopt’, krijgt Koornetwerk Nederland steeds vaker de vraag voorgelegd of koren een vaccinatie verplicht mogen stellen om leden toe te laten tot repetities en uitvoeringen. Het is een complex én gevoelig vraagstuk waarbij tal van factoren, belangen, standpunten en gevoelens een rol spelen. Verplichting?
In bijgaande link kunnen de koorbesturen lezen dat Koornetwerk Nederland niet met een eenduidig advies kan komen met betrekking tot verplicht vaccineren en repeteren.

Verplichting?

Om te beginnen kan het bestuur van een koor een lid niet verplichten om zich te laten vaccineren. De individuele vrijheid van de burger staat namelijk voorop. Die kan alleen worden overruled met wetgeving van een hoger, algemeen belang.

Het bestuur kan de leden wel vragen om zich te laten vaccineren om tot een repetitie of uitvoering te worden toegelaten. Dat verzoek kun je bijvoorbeeld opnemen in de huishoudelijke regels. Maar als een lid zich niet wil laten vaccineren en om die reden niet mag repeteren van het bestuur, is de kans groot dat er spanningen of conflicten ontstaan. Daar zit niemand op te wachten.

Overigens wordt in de hele discussie nogal eens over het hoofd gezien dat een vaccinatie vooralsnog alleen de gevaccineerde beschermt en nog niets lijkt te zeggen over de veiligheid van de andere koorleden.

Vaccinatiebewijs

Ook aan de vraag of je als koor om een vaccinatiebewijs mag vragen, zitten de nodige haken en ogen. Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar recht en informatiemaatschappij van de Universiteit Leiden: “De overheid zelf moet heel terughoudend zijn met het vragen om een vaccinatiebewijs. Want dat zou feitelijk dicht in de buurt komen van een indirecte vaccinatieplicht. Voor particuliere organisaties, zoals verenigingen, kán dat anders liggen.”

Een complicerende factor is dat de privacywet AVG strenge voorwaarden stelt aan het vastleggen en bewaren van gezondheidsgegevens. Dat is, op een enkele uitzondering na, niet toegestaan. Zo’n uitzondering is bijvoorbeeld de uitdrukkelijke – in vrijheid afgegeven – toestemming van het individu.

Overigens komt er in Europees verband een discussie over vaccinatiebewijzen en -certificaten op gang. Een aantal landen – Griekenland, Denemarken, Estland en Israël – overweegt om straks om vaccinatiebewijzen te vragen. Het is niet ondenkbaar dat de Nederlandse overheid onder invloed van die discussie straks met nieuwe inzichten komt over toepassing en gebruik van vaccinatiebewijzen.

Positie Koornetwerk Nederland

Koornetwerk Nederland kan helaas geen dichtgetimmerd formeel-juridisch advies geven over het vaccinatievraagstuk bij koren. Het gaat immers om een medisch onderwerp met tal van aspecten die ook wij niet allemaal kunnen overzien. Daarom roepen we koorbesturen op om de eigen verantwoordelijkheid te nemen met afweging van alle belangen, standpunten en gevoelens. Respect voor ieders positie in een dialoog tussen bestuur, dirigent en de leden moet daarin leidend zijn.

Dit artikel is geschreven op basis van inzichten die ons bekend waren op de datum van publicatie, 2 maart 2021.

Livestreamen: licentie nodig of niet?

Livestreamen: licentie nodig of niet?

Koornetwerk Nederland verzorgt collectief de afdracht van Buma-gelden voor de aangesloten korenbonden. Vanuit de achterban van de bonden klinkt nogal eens de vraag of het livestreamen van concerten – als fysiek samen zingen straks weer mogelijk is – ook valt onder deze Buma-afdracht. Of is voor livestreamen een aparte licentie nodig? Antwoord: dat hangt af van de plek waar de livestream geplaatst wordt.

Een licentie is niet nodig als het koor de uitvoering livestreamt op YouTube, Facebook, Instagram of het iets minder bekende Twitch. Met deze platforms heeft Buma/Stemra namelijk afspraken gemaakt over het gebruik van muziek door de aangesloten leden.

Op deze sociale media kan een koor dus zonder bezwaar van Buma/Stemra livestreamen. Toch geldt er wel een ‘máár’: Buma/Stemra vertegenwoordigt niet álle rechten op muziek. Als een koor toevallig nummers brengt die niet onder die afgedekte rechten vallen, bepalen de betrokken platenlabels of uitgevers of de muziek gebruikt mag worden. Als dat niet het geval is, kán het gebeuren dat een platform de livestream automatisch blokkeert.

Vanaf eigen website? Dan wel een licentie!

Als het koor streamt vanaf een eigen website/platform, dan is een Buma/Stemra-licentie wél nodig. Het tarief voor zo’n licentie is voor niet-commerciële streaming € 50,- per muziekevenement. Bij commerciële evenementen is het tarief 7% van de inkomsten (uit kaartverkoop, advertenties, sponsoring) met een minimumtarief van € 50,-.

Voor meer informatie over de licentie en het aanvragen daarvan: https://www.bumastemra.nl/aanvraag-licentie-livestreaming-muziekevenement

Bron: Koornnederland

Mecenas steunt componisten én amateurkoren met compositieopdrachten

Mecenas steunt componisten én amateurkoren met compositieopdrachten

Geplaatst op 17 december 2020

Een bijzonder project – Dutch Choir Music NOW – ondersteunt componisten met nieuwe compositieopdrachten en voorziet amateurkoren van gratis, nieuw koorrepertoire. Het initiatief is genomen door een mecenas die anoniem wil blijven, in samenwerking met Nieuw Geneco en Dutch Composers NOW. De composities zijn vrij toegankelijk op het online platform Dutch Choir Music NOW. Koornetwerk Nederland omarmt het project van harte.

De mecenas achter het initiatief noemt zich Marcia en is in het dagelijks leven koordirigente. Ze besloot een erfenis in te zetten om componisten – die nauwelijks steun krijgen tijdens de coronacrisis – in hun kracht te zetten met nieuwe compositieopdrachten. Bovendien wil ze amateurkoren aan goed zingbare nieuwe composities helpen, afgestemd op de mogelijkheden en verwachtingen van amateurzangers.

Gratis downloaden

Voor de uitvoering van het project riep de mecenas de hulp in van Nieuw Geneco, de beroepsvereniging van componisten. Het resultaat staat op https://dutchchoirmusicnow.nl waar al bijna 40 composities voor vrouwenkoor beschikbaar zijn. Ze zijn echter ook geschikt voor mannenstemmen. De stukken zijn gratis te downloaden en voorzien van audio- en oefenbestanden. Het Groot Omroepvrouwenkoor heeft al een aantal stukken opgenomen en stelt die voor iedereen ter beschikking op de site. Meer composities zijn onderweg.

Hartverwarmend

“Spannende muziek. Verfrissende klanken. Nieuwe kleuren en geluiden. Contact met levende componisten… Het is zo fantastisch om muziek van onze hedendaagse componisten te zingen!”, zegt Marcia over de eerste resultaten van het project. Esther Gottschalk, directeur van Nieuw Geneco /Dutch Composers NOW, vindt het een hartverwarmend particulier initiatief. “Componisten én koren kunnen in deze tijd wel een extra steun in de rug gebruiken.”

Thuisbasis

Ook Koornetwerk Nederland-voorzitter Daphne Wassink is erg blij met het project. “Het is een prachtig cadeau voor de koorsector. Het geeft koren en dirigenten de kans om tijdens deze periode van lockdown te kijken naar fonkelnieuw repertoire. Wie wil dat nou niet? Hopelijk wordt Dutch Choir Music NOW een vaste waarde in de Nederlandse koorsector.”

Website

De speciale website van Dutch Choir Music NOW werd gezamenlijk ontwikkeld door Nieuw Geneco en stichting Dutch Composers NOW. Koornetwerk Nederland, het Groot Omroepkoor, de muziekuitgeverijen Donemus, Deuss Music en Matching Arts en Buma Cultuur gaan het initiatief breed onder de aandacht brengen van zoveel mogelijk koren en liefhebbers van koormuziek in binnen- en buitenland.

 

PETITIE: Laat ons zingen

PETITIE: Laat ons zingen

Maar liefst 1,7 miljoen mensen zingen in een koor! Helaas is er   momenteel weer een zangverbod voor amateurkoren. Daarom   vragen wij: Laat ons zingen! Uiteraard op een veilige manier, dat hebben wij de afgelopen maanden al bewezen. Zingen is gezond, zingen is fijn, zingen is muziek!

Na aanleiding van de miscommunicatie tijdens de afgelopen persconferentie door kabinet Rutte heeft Koornetwerk Nederland een brandbrief aan de 2e Kamer geschreven.

Hierop kwamen heel veel ondersteunende en aanvullende   reacties.

Zo ook deze petitie:

Wij, dirigenten, koren en 1,7 miljoen mensen die weer willen zingen en iedereen die koorzang een warm hart toedraagt constateren

 • er zijn 1,7 miljoen Nederlanders die zingen in een koor
 • ze zijn nu stil maar ze zijn creatief en willen omdenken om te kunnen zingen
 • ze willen bijvoorbeeld buiten zingen
 • op veilige afstand
 • gefaseerd binnen, onder strikte voorwaarden

en verzoeken

laat de koren met strakke protocollen komen en #laatonszingen

De petitie invullen en ondertekenen kunt u hier: https://petities.nl/petitions/laat-ons-zingen?locale=nl&fbclid=IwAR357JM-62FOS3y_6v4XVd1XDv4tzBelJy9JH6azGC1gVigU-Nxr73vKqQY

Corona

Amateurkoren mogen [NOG NIET] niet samen zingen

BRON: Rijksoverheid 17 nov 2020 / Koornetwerk Nederland

Ondanks dat we grotendeels teruggaan naar de situatie van gedeeltelijke lockdown van 13 oktober 2020, is er nu wel een verbod op zingen in groepsverband voor amateurkoren. Dit wordt gemeld in de kamerbrief van Minister De Jonge en is te lezen op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/17/gedeeltelijke-lockdown-gaat-verder.

Verbod op zingen in groepsverband blijft gelden, met uitzondering van:                               
– Professionele zangers.
– Kinderen tot en met 12 jaar.
– Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof of levensovertuiging.
– Zingen als onderdeel van een demonstratie.

Bij de regels op Rijksoverheid.nl voor corona en zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren staat nog vermeld dat kinderen en jongeren tot 18 jaar in een groep mogen zingen bij hun jeugdvereniging (bijvoorbeeld scouting, kunst, cultuur). Het ministerie van OCW heeft aangegeven dat de teksten op de website nog aangepast moeten worden.

Lees meer...

Corona

Meldpunt Koor & Corona in voorbereiding

Ook Koornetwerk Nederland heeft kennisgenomen van de besmettingen binnen het koor Populus Unus in Cantione uit Leiden. Dit is natuurlijk heel vervelend, in de eerste plaats voor het koor en de zangers zelf. We hopen dat de zangers spoedig zullen herstellen. Het koor heeft het verloop van de repetitie en informatie over de setting met ons gedeeld. Hier zijn we heel blij mee, op basis van deze informatie kunnen we verder kijken of we er achter kunnen komen wat nu precies de oorzaak zou kunnen zijn voor deze onderlinge besmettingen. Want dat is natuurlijk de kernvraag. De GGD is hier mee bezig, en in overleg met het koor zullen we er ook samen met VirMus naar gaan kijken.

Het protocol van Koornetwerk Nederland is gebaseerd op het advies en de richtlijnen van het RIVM over zang met daarbij aanvullende aandachtspunten voor dingen die te maken hebben met de organisatie van een repetitie.

Het RIVM neemt daarnaast koren mee in haar wekelijkse monitor van coronaverspreiding. Deze monitor laat zien dat koren tot de groep van bijeenkomsten behoren met de laagste besmettingsgraad. Dat zijn zeer bemoedigende cijfers en feiten, die laten zien dat duizenden koorrepetities wel probleemloos zijn verlopen. Maar de cijfers sluiten incidenten echter niet uit. Dat geldt voor sporten, kerk-, restaurant- of winkelbezoek. En dus ook voor het zingen in koren. We moeten dus continu op onze hoede blijven. Koren doen het goed, maar af en toe doet het virus het net iets beter.

Meldpunt Koor & Corona

Om voorvallen bij koren goed in beeld te krijgen bereidt Koornetwerk Nederland een nieuw Meldpunt Koor & Corona voor Koren die met besmettingsgevallen te maken hebben, waarvan het vermoeden bestaat dat de zangactiviteiten hiervan de oorzaak zijn, kunnen zich hier direct melden. Met dit meldpunt willen we in samenwerking met wetenschappers meer zicht krijgen op mogelijke oorzaak van verspreiding onderzoeken.

De realiteit van de tweede golf dwingt ons allemaal tot gezond verstand en voorzichtigheid. Koren hebben de afgelopen maanden laten zien dat ze heel goed eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en hopen dat het komende Meldpunt Koor & Corona een bijdrage kan leveren om dat heel gericht te kunnen blijven doen.

Via onze website en sociale media berichten we over de ontwikkelingen rond het meldpunt.

Corona

Aangepaste maatregelen per 29 september

Met ingang van dinsdag 29 september om 18.00 uur zijn verscherpte maatregelen van kracht om de exponentiële verspreiding van COVID-19 af te remmen. De rijksoverheid heeft de maatregelen in de perconferentie op 28 september aangekondigd. Na diverse contact met instanties is onderstaande de laatste stand van zaken. Voor koren zijn de volgende maatregelen van belang:

 • Muziekrepetities zijn toegestaan tot een maximaal aantal bezoekers van 30 personen in een binnenruimte en een maximaal aantal personen van 40 in de buitenruimte.
 • Deze maxima zijn niet van toepassing op ‘jeugd-activiteiten’ voor personen tot en met 17 jaar.
 • Concerten geven is toegestaan, maar mag het maximum aantal personen (inclusief het koor zelf) voor een binnenruimte niet overschrijden, tenzij de locatie hiervoor een uitzondering heeft.
 • De algemene richtlijnen van het RIVM en het koorprotocol van Koornetwerk Nederland blijven onverkort van kracht.

Over gezelschappen en samenkomsten 

Er lijkt enige verwarring te zijn ontstaan met betrekking tot de begrippen “gezelschap” en “samenkomsten”. Een gezelschap is een ‘groep mensen die samen ergens aan deelnemen of die zich samen ergens ophouden’ dit kan zijn een club vrienden die naar een restaurant gaan of een familie. Een samenkomst kan bestaan uit meerdere groepen. De omvang van een gezelschap is vanaf 29 september beperkt tot maximaal 4 personen.

Koren zijn uitgezonderd van dit maximum: zij mogen dus wel met meer dan 4 mensen als groep ergens aan deelnemen. Het maximum van 30 personen per binnenruimte en 40 personen buiten voor samenkomsten is wel van kracht voor koren.

Lokale afstemming 

De Veiligheidsregio’s en gemeente hebben een belangrijke rol in de uitvoering van de maatregelen. Het is mogelijk dat er afwijkingen zijn tussen de verschillende Veiligheidsregio’s. Wij adviseren dan ook om kennis te nemen van de actuele situatie in je eigen regio.

Tot slot

We begrijpen dat de maatregelen wellicht voor jouw koor vervelend kan zijn. Nu de besmettingen weer zo hard oplopen, is het toch even pas op de plaats. We willen veilig kunnen blijven zingen met elkaar.

Vanuit Koornetwerk Nederland blijven we ons verdiepen in de ontwikkelingen rond corona en brengen je op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen zodra dat van toepassing is en proberen duidelijkheid te krijgen waar het ontbreekt.