Aanmelding voor KNZV-festival en/of KNZV-concours zaterdag 10 maart 2018

Aan : de besturen van de KNZV koren in KNZV Midden Nederland

Onderwerp     : aanmelding voor KNZV-concoursen 2018

Datum             : 12 juli 2017

RECTIFICATIE

Geachte bestuur,

In onze vorige berichtgeving over het KNZV-mannenkorenfestival en KNZV-mannenkorenconcours in 2018 zijn abusievelijk de data en organiserende vereniging verwisseld en dus niet juist weergegeven. Onze excuses.

Hieronder volgt de juiste berichtgeving.

...

Zaterdag 25 Maart 2017 19:30 uur, Man & Vrouw

Het Ospels Vrouwenkoor zingt met het Nijmeegs Mannenkoor en zorgt voor een prachtige avond van een hoog muzikaal niveau - licht klassiek, gospel, eigentijds. Het gelegenheidsduet van Inge van Diepen (Ospel) en Karel Jansen (Nijmegen) zingt 'La ci darem la ...