Corona Actueel

Corona Actueel

Bron:  Koornetwerk Nederland

Grote versoepelingen geven koren veel meer ruimte om te zingen

Op vrijdag 18 februari ontstaat er meer concertruimte voor de koorwereld. En de inzet van het coronatoegangsbewijs (ctb) bij koorrepetities- en concerten verdwijnt per vrijdag 25 februari. Dat bleek uit de persconferentie van minister Ernst Kuipers van dinsdagavond 15 februari.

Op 18 februari gaan de eerste versoepelingen in. Dan mogen concerten plaatsvinden tot 01.00 uur. Bij 500 of minder bezoekers per zelfstandige binnenruimte of per afgesloten locatie hoeft er dan geen 1,5 meter afstand meer te worden gehouden. Ook een vaste zitplaats en het mondkapje zijn dan niet meer verplicht. Bij meer dan 500 bezoekers moeten de vaste zitplaats en het mondkapje (bij verplaatsingen) nog wel gebruikt worden. Maar de verplichte 1,5 meter afstand vervalt ook hier.

Op 25 februari wordt dan de grote stap gezet met het stopzetten van het coronatoegangsbewijs bij de toelating tot repetities en uitvoeringen.

Aangepast protocol komt eraan

Koornetwerk Nederland komt deze week nog met een aangepast protocol voor repetities en uitvoeringen dat dan geldt voor de week van 18 tot 25 februari. Daarna komt er weer een nieuwe versie.

Corona Actueel

Bron: Koornetwerk Nederland.

Lockdown tot en met 14 januari 2022

Het kabinet heeft besloten om de avondsluiting te verzwaren tot een tijdelijke lockdown van 19 december tot en met 14 januari 2022. Zingen kan in deze periode alleen nog met max. 2 personen, buiten in de openbare ruimte.

Om de verspreiding van de omikronvariant accuut te vertragen, moeten het aantal contactmomenten verder worden beperkt, vindt het kabinet. Daarom zijn ook theaters, muziekscholen, centra voor de kunsten en vergelijkbare locaties, tot en met 14 januari 2022 binnen en buiten gesloten voor publiek.

Kunst- en cultuurbeoefening is alleen toegestaan met maximaal 2 personen buiten in de openbare ruimte.

Verder geldt alleen een uitzondering voor kunst- en cultuurbeoefening als die plaatsvindt in het kader van werk (zoals televisieopnamen).

Het Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector is aangepast naar de situatie per 19 december 2021.

Corona Actueel

Corona Actueel

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 14 december 2021, 21.50 uur

‘Avondlockdown’ geldt vooralsnog tot en met 14 januari 2022

Het Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector is aangepast naar de situatie per 14 december 2021. Het maatregelenpakket dat het kabinet aankondigde op 26 november, is op 14 december verlengd. De maatregelen gelden nu vooralsnog tot en met 14 januari 2022.

De belangrijkste maatregel voor de koorsector is dat kunst- en cultuurbeoefening tussen 17.00 en 05.00 uur niet is toegestaan. Deze ‘avondlockdown’ is voor veel koren ingrijpend: er werd immers druk gerepeteerd voor uitvoeringen rond kerst en die dreigen in veruit de meeste gevallen in het water te vallen. Bovendien zijn het vaak al eerder uitgestelde (kerst)concerten van vorig jaar. Maar ook koren die nog geen uitvoeringen gepland hadden, zaten net lekker in een repetitiemodus die nu abrupt wordt onderbroken.

Daarnaast keert de zigzagformatie terug in het protocol. Datzelfde geldt voor het gebruik van het mondkapje, als mensen zich bewegen door de repetitie- en concertruimte. Deze maatregelen gelden óók als het coronatoegangsbewijs (ctb) van toepassing is (en dat is het geval bij kunst- en cultuurbeoefening voor groepen van 18 jaar en ouder).

Bij concerten die wel overdag plaatsvinden, mag zoveel publiek aanwezig zijn als mogelijk is op 1,5 meter afstand. Ook dan blijft het coronatoegangsbewijs van toepassing.

Corona Actueel per 28 november 2021

Corona Actueel

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 27 november 2021, 14.30 uur

‘Avondlockdown’ heeft ingrijpende gevolgen voor koorsector

Het Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector is aangepast naar de situatie per 28 november 2021. De maatregelen die het kabinet op 26 november aankondigde, duren in ieder geval tot 19 december 2021. 

De belangrijkste maatregel voor de koorsector is dat kunst- en cultuurbeoefening tussen 17.00 en 05.00 uur niet is toegestaan. Deze ‘avondlockdown’ is voor veel koren ingrijpend: er werd immers druk gerepeteerd voor uitvoeringen rond kerst en die dreigen in veruit de meeste gevallen in het water te vallen. Bovendien zijn het vaak al eerder uitgestelde (kerst)concerten van vorig jaar. Maar ook koren die nog geen uitvoeringen gepland hadden, zaten net lekker in een repetitiemodus die nu abrupt wordt onderbroken.

Daarnaast keert de zigzagformatie terug in het protocol. Datzelfde geldt voor het gebruik van het mondkapje, als mensen zich bewegen door de repetitie- en concertruimte. Deze maatregelen gelden óók als het coronatoegangsbewijs (ctb) van toepassing is (en dat is het geval bij kunst- en cultuurbeoefening voor groepen van 18 jaar en ouder).

Bij concerten die wel overdag plaatsvinden, mag zoveel publiek aanwezig zijn als mogelijk is op 1,5 meter afstand. Ook dan blijft het coronatoegangsbewijs van toepassing.

Corona Actueel

Corona Actueel

Geplaatst op 23 november 2021, 21.10 uur
Bron: Koornetwerk Nederland

Koorprotocol aangepast naar situatie per 24 november 2021

Koornetwerk Nederland heeft het Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector aangepast naar de situatie per 24 november 2021.

Per 24 november 2021 keert de 1,5 meter afstand terug als verplichte basismaatregel in het Nederlandse coronabeleid. De afstandsregel is echter niet verplicht waar het coronatoegangsbewijs (ctb) van toepassing is. En dat is het geval bij kunst- en cultuurbeoefening voor groepen van 18 jaar en ouder. Tijdens koorrepetities en uitvoeringen is de 1,5 meter afstand dus niet verplicht nadat de QR-code gescand is. Maar koren kunnen er natuurlijk wel voor kiezen om de afstandsmaatregel toe te passen om het gevoel van veiligheid te vergroten, zoals ook in bijlage Aanvullende mogelijkheden staat opgenomen.

Het coronatoegangsbewijs (ctb) geldt vooralsnog niet voor dirigenten of artistiek leiders, die beroepsmatig bij kunst- en cultuurbeoefening betrokken zijn.

Ten aanzien van de locaties is nu bepaald dat een ctb niet verplicht is bij kunst- en cultuurbeoefening bij iemand thuis. Wel geldt de maatregel dat thuis maximaal 4 mensen per dag mogen worden ontvangen.

Corona Actueel

Perspectief op zingen zonder 1,5 meter afstand vanaf 20 september

Zingen zonder 1,5 meter afstand in acht te nemen, kan misschien weer vanaf 20 september 2021. Het kabinet hoopt dat er op die dag voor de hele samenleving een streep kan door de afstandsregel. Premier Rutte en minister De Jonge maakten dat bekend tijdens de persconferentie van 13 augustus j.l. 

Of dit perspectief ook echt werkelijkheid wordt, hangt af van de druk op de zorg, de vaccinatiegraad en de ontwikkeling van het aantal besmettingen. Op 17 september neemt het kabinet hierover een besluit. Koornetwerk Nederland adviseert amateurkoren om in ieder geval tot 20 september het huidige Protocol en aanvullende richtlijnen voor de koorsector te blijven gebruiken.

Sinds 26 juni mogen amateurkoren binnen repeteren (buiten zingen mocht al eerder) mits ze de 1,5 meter afstand in acht nemen en het hierboven genoemde protocol hanteren. Er mogen zoveel mensen in de ruimte als die 1,5 meter onderlinge afstand toelaat. Maar een aantal koren vindt zingen op 1,5 meter afstand lastig of onmogelijk. Mogelijk komt er op 20 september dus een einde aan de afstandsregel.

Het kabinet herhaalde ook tijdens deze persconferentie dat het geen onderscheid wil maken tussen mensen die wel en niet gevaccineerd zijn. Daardoor bestaat er onduidelijkheid over ethisch-juridische kwesties, zoals de case van een dansleraar die cursisten alleen toe wil laten als ze volledig gevaccineerd zijn. Daarover liet premier Rutte eerder weten dat het aan de rechter is om te beslissen of dat mag. 

Overigens streeft het kabinet ernaar om vanaf 1 november alle coronamaatregelen te laten vervallen.