Algemeen nut beogende instellingen

Algemeen nut beogende instellingen Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die wij als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. Al ...

Vriend worden

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling welke als zodanig aangewezen wordt door de Belastingdienst. Het KNZV- Vereniging Midden Nederland is een (culturele) ANBI. Een ANBI kan gebruik maken van belastingvoordelen bij erven en schenken. Vriend ...

ANBI Publicatie

De KNZV – Vereniging Midden Nederland is een culturele ANBI. De Vereniging heeft ten doel de beoefening, veredeling en verbreiding van koorzang in het algemeen en mannenkoorzang in het bijzonder en wel in al zijn vormen. De Vereniging is gevestigd Vosse ...