Bondsdag 30 maart 2019

Geachte secretaris,
 
Het Algemeen Bestuur van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond organiseert op 30 maart 2019 een Bondsdag. Alle leden van de bij het KNZV aangesloten koren zijn welkom. Het KNZV verzoekt belangstellenden met bijgaand inschrijfformulier rechtstreeks aan te melden bij de secretaris van het KNZV.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Wim Zoet,
Wnd. secretaris KNZV vMN   

Comments are closed.