Bibliotheek 20191028

Geachte secretarissen,
Graag bied ik u, namens het bestuur van KNZV, bijgaande Nieuwsbrief Bibliotheek KNZV aan.
Met vriendelijke groeten,
 
Wim Zoet
Secretaris KNZV vMN  

Comments are closed.