Betreft: aftreden secretaris KNZV vMN.

Aan: de besturen van de bij het KNZV vMN aangesloten koren

Betreft: aftreden secretaris KNZV vMN.

Westervoort, 19 november 2018.

Geacht bestuur,

Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat onze secretaris, Leo Hagenbeek, m.i.v. 14 november j.l., na negen jaar, om hem moverende redenen is afgetreden als bestuurder van het KNZV vMN. E.e.a. impliceert dat Leo t.g.v. van het neerleggen van zijn bestuurslidmaatschap m.i.v. genoemde datum geen secretaris van onze vereniging meer is.

Per dezelfde datum hebben wij Wim Zoet bereid gevonden als waarnemend secretaris de werkzaamheden van Leo Hagenbeek over te nemen. Het telefoonnummer. waaronder Wim Zoet bereikbaar is, is 06-55730354.

Het waarnemerschap door Wim Zoet zal duren tot zijn formele benoeming, die binnenkort kan plaatsvinden. In een afzonderlijk schrijven, waarin de procedure die wij hiervoor voor ogen hebben komen wij hierop een dezer dagen uitgebreid terug. Daarbij zult u tevens een curriculum vitae van Wim Zoet aantreffen.

Vertrouwend u hiermede voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd,

met vriendelijke groeten,

Wim J.M. den Heijer, voorzitter KNZV vMN.

Comments are closed.