Annulering Dirigentenworkshop 2018

Aan : de deelnemers aan de workshop dirigenten van de mannenkoren van het KNZV Midden Nederland

 

Onderwerp    : workshop voor dirigenten van mannenkoren 2018, annulering
Datum          : 18 september 2018

 

Geachte mevrouw / mijnheer,

U heeft zich aangemeld voor de workshop voor dirigenten van mannenkoren op zaterdag 29 september a.s.
Helaas moeten wij deze workshop wegens gebrek aan voldoende deelname annuleren.

In overleg met Jetse Bremer die de workshop zou leiden, hadden wij de ondergrens voor deelname gesteld op 20 deelnemers. Overigens is dat de fractie van het aantal dirigenten dat in KNZV Midden Nederland en KNZV Noord-Oost leiding geeft aan de mannenkoren. Bij elkaar opgeteld zijn dat toch ca. 90 koren.

Ondanks een tijdige uitnodiging en twee reminders er achteraan, is ook dit lage aantal helaas niet gehaald; we hebben slechts 15 dirigenten bereid gevonden om zich voor de workshop vrij te maken.

 

Bestuurlijk vinden wij dat er meer dan urgentie genoeg is om elkaar in dirigentenverband te treffen. Niet voor niets hebben we dat vastgelegd in een beleidsnotitie die we in april van dit jaar met ca. 100 leden van muziekcommissies hebben gedeeld.
Kennelijk gaan onze wegen met dirigenten op dit punt uiteen.

Dat geldt uiteraard niet voor u die zich heeft aangemeld.
Wellicht dat we op een later moment nog een poging doen.
Wij danken u zeer voor de bereidheid om kennis en kunde met elkaar te delen.

 

Met vriendelijke groet,


Wim den Heijer, voorzitter KNZV Midden Nederland

Comments are closed.