Annulering concours 6 oktober 2018 te IJsselstein

Logo KNZV Vereniging Midd Ned

Secretariaat: Ingenhouszstraat 16
6533 NX         Nijmegen
Telefoon        06-45751250
KVK:   09138142   IBAN: NL29INGB0004075923
 
 

 

ANBI Logo

RSIN: 813541736

 

Logo knzv 2

Opgericht 1853
Beschermvrouwe
HKH Prinses Beatrix

Aan: de besturen van de deelnemende koren aan en beoordelaars van het concours te IJsselstein op 6 oktober 2018.

Nijmegen, 14 juni 2018

Betreft: annulering concours 6 oktober 2018 te IJsselstein

Geachte besturen en heren beoordelaars,

Tot onze grote spijt hebben de besturen van het KNZV vMN en Fulco’s Mannenkoor te IJsselstein op donderdag 7 juni jl., in goed overleg moeten besluiten het voor 6 oktober a.s. geplande concours voor bij het KNZV aangesloten mannenkoren te annuleren.

Door een te lage deelname van koren uit KNZV-vMN en de andere KNZV regio’s, waarvan tot op heden geen aanmeldingen zijn ontvangen, is het risico van een financieel debacle te groot voor alle organiserende partijen. De totale kosten voor dit concours bleken uit te komen op tussen de

€ 6.000,— en € 7.000,—. Iets teveel voor zeven koren.Het KNZV vMN had als bijdrage aan dit concours een bedrag ad. € 3.500,— gereserveerd.

Naar onze gezamenlijke overtuiging zijn de kansen op concreet en reëel succes bij een eventueel beroep op een bijdrage van bestaande fondsen te marginaal, om hierop korte termijn een positieve reactie op te verwachten.

Beide betrokken besturen betreuren ten zeerste het besluit om het concours te annuleren te hebben moeten nemen, maar vertrouwen, tegen de hiervoor geschetste achtergrond, op uw begrip.

Met vriendelijke groeten,

namens de besturen van het KNZV vMN en Fulco’s Regionaal Mannenkoor te IJsselstein,

Secretaris KNZV vMN.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment