ANBI Publicatie

De KNZV – Vereniging Midden Nederland is een culturele ANBI.

De Vereniging heeft ten doel de beoefening, veredeling en verbreiding van koorzang in het algemeen en mannenkoorzang in het bijzonder en wel in al zijn vormen.

De Vereniging is gevestigd Vossenkamp 19, 3972 VG  Driebergen-Rijsenburg, in het Handelsregister bekend onder nummer 09138142 en bij de Belastingdienst onder RSIN: 813541736. De digitale adres van de Vereniging is het adres van de secretaris.

De geactualiseerde informatie Bestuursleden, Koren, Contact, Statuten en Reglement staan in de Footer van deze website. Het beloningsbeleid wordt vastgelegd in de jaarrekening van het afgelopen jaar en in de begroting voor het lopende jaar.

De Vereniging heeft een publicatieplicht voor haar Jaarverslag, haar Jaarrekening, haar Begroting als wel haar (meerjaren) Beleidsplan waaronder de geplande activiteiten voor een lopend jaar als wel voor die van een komend jaar. Onderstaande bestanden geven mede invulling aan die publicatieplicht.

Comments are closed.