Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG

Namens het bestuur vraag ik graag nog uw aandacht voor enkele zaken met betrekking tot de AVG. 

Deze week kreeg ik van de landelijk secretaris van het KNZV enkele stukken toegestuurd met het verzoek deze aan u door te zenden. Het betreft een model Privacy-beleid alsmede een begeleidende brief van het Algemeen Bestuur. U treft beide stukken aan in de bijlage. Deze stukken gaan over de AVG-aspecten in de relatie zoals u die als koor/vereniging hebt met uw eigen leden. 

Lees ook Op 25 mei 2018 treedt in de gehele Europese Unie op onze website.

Ik kan me voorstellen dat u al een eind gevorderd bent met uw AVG stappen en inmiddels al andere oplossingen gevonden hebt. Hier geldt: vele wegen leiden naar Rome. Mocht u echter nog helemaal aan het begin staan van het traject, dan verdient het aanbeveling om gebruik te maken van het nu aangereikte landelijke model. 

met vriendelijke groeten, 

Leo Hagebeek, Secretaris KNZV-Ver. Midden Nederland

Comments are closed.