Additioneel Kopiëren/FEMU

Geachte secretaris,

De VNK (thans Koornetwerk Nederland) heeft namens de aangesloten korenbonden een contract afgesloten met Buma-Stemra voor in het openbaar mogen uitvoeren van koormuziek en tekst. De premie bedraagt voor 2017 € 3,05 per aangesloten koorlid per jaar (incl. btw). Dit bedrag is in de jaarlijkse contributie van het KNZV opgenomen.

Het contract heeft voor alle duidelijkheid alleen betrekking op uitvoeringsrechten. Zie ook onze website www.knzv.nl.     

Kopieerrechten of reproductierechten zijn in het contract dus niet opgenomen. Het kopiëren van de partituur van een auteursrechtelijk beschermd werk is in de auteurswet verboden! In het verleden had Musicopy en later Stemra wel een regeling voor additioneel kopiëren. Stemra heeft dit vorig jaar overgedragen aan de muziekuitgeverijen en deze hebben zich weer verenigd in de FEMU. De FEMU is opgericht om de grafische reproductierechten van de muziekuitgeverijen te exploiteren. Koren die van de genoemde regeling gebruik maken ontvangen vanaf 2017 een factuur van de FEMU. Voor 2017 bedraagt dit € 1,58 (excl. btw) per koorlid per jaar.

Met de Regeling Additioneel Kopiëren Bladmuziek mag u bladmuziek kopiëren voor de volgende doeleinden:

      Voor een enkel, later bijgekomen koorlid

      Om aantekeningen op te maken

      Om beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek te vervangen    

      Om de originele koorpartij te vergroten of te verkleinen

Voorwaarde is dat uw koor voor ieder koorlid een origineel exemplaar bij de uitgeverij koopt en dat uw koor een licentie bij de FEMU aanschaft. Zie ook www.femu.nl.

Momenteel onderzoekt de FEMU aan welke condities een licentie voor digitale kopieën zou moeten voldoen en wat het daarbij behorende tarief zou moeten zijn. Wij blijven de ontwikkelingen hieromtrent uiteraard nauwlettend volgen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Koos van Herk

Secretaris KNZV 

Comments are closed.