Actualiseren koorgegevens per 1-1-2019

Geachte secretaris,

Eind 2017 is het KNZV vMN overgegaan tot het digitaal actualiseren van de koorgegevens. U heeft daaraan uw medewerking verleend. Graag willen wij deze wijze van werken continueren en nodigen u uit voor 15 januari 2019 de gegevens van uw koor, waar dat nodig is, te actualiseren. Het juiste aantal koorleden op 1 januari 2019 is van belang, omdat dit aantal de basis is voor de berekening van de contributie aan KNZV-Nederland én voor het vaststellen van de bijdrage aan BUMA. Het is goed te weten dat de opgave bindend is en na 31 januari 2019, wanneer wij de opgaven aan KNZV-Nederland en aan BUMA doen, niet meer kan worden gewijzigd.

U kunt de gegevens actualiseren op het Ledenportaal van de website KNZV Midden-Nederland. 

Met vriendelijke groeten,

Wim Zoet,
Wnd. secretaris KNZV vMN

Comments are closed.