Aanmelding voor KNZV-festival en/of KNZV-concours zaterdag 10 maart 2018

Aan : de besturen van de KNZV koren in KNZV Midden Nederland

Onderwerp     : aanmelding voor KNZV-concoursen 2018

Datum             : 12 juli 2017

RECTIFICATIE

Geachte bestuur,

In onze vorige berichtgeving over het KNZV-mannenkorenfestival en KNZV-mannenkorenconcours in 2018 zijn abusievelijk de data en organiserende vereniging verwisseld en dus niet juist weergegeven. Onze excuses.

Hieronder volgt de juiste berichtgeving.

Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan het KNZV Mannenkorenconcours op zaterdag 10 maart 2018 in Eibergen en aan het KNZV Mannenkorenconcours op zaterdag 6 oktober 2018 in IJsselstein.

U kunt zich hiervoor aanmelden. Bent u geïnteresseerd dan verzoeken wij u naar keuze het bijgevoegde aanmeldingsformulier vóór 1 oktober 2017 volledig ingevuld terug te sturen aan onze secretaris, email: secretaris@knzv-middennederland.nl.
Het staat u uiteraard vrij om aan beide evenementen deel te nemen.

Beide evenementen worden u van harte aanbevolen.
Aan de hand van de aanmeldingen worden de evenementen verder uitgewerkt. U ontvangt daarover in de loop van oktober 2017 bericht.

Het bestuur van KNZV-Vereniging Midden Nederland,

secretaris

 Deelnameformulieren:   10 maart, Eibergen
   6 oktober, IJsselstein

Comments are closed.