Samenvatting van de laatste 5 nieuwsbrieven

Herinnering aanmelding ALV 17 april 2021

Indien u reeds hebt gereageerd hoeft u niets te doen. Geacht bestuur, Uw koor heeft een uitnodiging ontvangen voor de digitale Algemene Ledenvergadering van KNZV vMN, te houden op 17 april 2021. Helaas ontving ik tot nu toe nog nog geen reactie van uw koor op deze uitnodiging. Het bestuur van KNZV vMN stelt de […]

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021 Secretariaat:    Telefoon:             E-mail:                 Internet:              KVK: IBAN:  Vossenkamp 19, 3972 VG  Driebergen-Rijsenburg06-55730354secretaris@knzv-middennederland.nlwww.knzv-middennederland.nl09138142  NL29INGB0004075923 Aan:  de besturen van de mannenkoren binnen KNZV Midden-Nederland Onderwerp:   uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021 Geacht bestuur, Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van KNZV vMN, die zal worden gehouden op 17april 2021, aanvang 10 uur. ALV en Corona De maatregelen met […]

Kamer van Koophandel het UBO-register

Kamer van Koophandel het UBO-register Naast het Handelsregister komt er een nieuw register bij de Kamer van Koophandel, het “Ultimate BeneficialOwners” (UBO).Het nieuwe register komt voort uit Europese Regelgeving.In het kort komt het er op neer dat per 27 maart 2022 alle bedrijven met een bepaalde rechtsvorm in dit register moeten zijn ingeschreven. Dat geldt […]

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen, ook van belang voor koorbesturen

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen, ook van belang voor koorbesturen Met ingang van 1 juli 2021 treedt deWet Bestuur ToezichtRechtspersonen (WBTR) inwerking. Deze wet is vooralontworpen voor stichtingen enverenigingen die met publiek geldwerken.Maar …. enkele bepalingen uit de nieuwe wet zijn ook relevant voor andere verenigingen enstichtingen als daarin grote geldsommen omgaan. Dan moet de […]

20210312 Vacature Penningmeester

‍Geacht bestuur, Tot op heden heeft het bestuur vn KNZV vMN geen berichten ontvangen van belangstellenden voorde functie van penningmeester. Bijgaand een oproep van Christo Wormskamp, voorzitter van KNZV vMN, aan uw vereniging om een penningmeester (die wordt ondersteund in de financiële administratie) te vinden.Het voortbestaan van KNZV vMN hangt daarvan af! Klik hier voor […]

Nieuwsbieven archief