Inspiratiedag 27 november 2021

Secretariaat:        Vossenkamp 19, 3972 VG Driebergen-Rijsenburg

Telefoon:              06-55730354
E-mail:                  secretaris@knzv-middennederland.nl
Internet:               www.knzv-middennederland.nl
KVK:                     09138142   
IBAN:                    NL29INGB0004075923

Aan : de besturen van de mannenkoren in Midden Nederland

Onderwerp    : KNZV MN Inspiratiedag 27 november 2021
Datum           : 5 oktober 2021

Geacht bestuur, beste mensen,

In onze brief van 14 augustus hebben we jullie attent gemaakt op onze aanstaande Inspiratiedag.

Datum           : zaterdag 27 november 2021
Tijd                : 10.00 – 15.00 uur
Locatie          : zalencentrum “Wieleman”, Dorpstraat 11,
                        6931BA Westervoort

We hebben gevraagd om deze datum alvast in de agenda op te nemen.
Deze brief is de formele uitnodiging om aan de Inspiratiedag, gericht op het thema “Zichtbaarheid”, deel te nemen. Per vereniging kan met drie personen worden deelgenomen.
De bijdrage voor de workshops, incl. lunch, bedraagt 15,00 per persoon.
Aanmelden voor 8 november 2021 door op deze link te klikken.

Omdat KNZV-MN groot belang hecht aan een goede en stevige opstart na de coronapandemie, en omdat tal van verenigingen na corona last hebben van ledenverlies, gaan we aan de slag met zichtbaarheid van je vereniging. We hebben een drietal workshops ontworpen die zich daar specifiek op richten. Aan het einde van de dag heb je gereedschap in huis om met Facebook om te gaan, weet je scherper waar je eigen vereniging voor staat en heb je nieuwe ideeën over hoe je muzikaal verrassend voor de dag kunt komen.

In plenaire en deelsessies neem je naar keuze deel aan de volgende workshops:
Workshop 1: Effectief gebruik van Facebook
Onder begeleiding van Natalja Macnack, een professional in event- en marketingcommunicatie, leer je de basisvaardigheden om je activiteiten onder een breder en jonger publiek te verspreiden. Geen ingewikkelde verhalen over hoe je technisch media in elkaar moet zetten, maar praktische tips en een eenvoudige basishandleiding over de inzet van dit medium. Om te kunnen deelnemen, neem je zelf een eigen laptop mee.
Natalja heeft werkervaring binnen de kunst- en cultuursector, muziekindustrie en de academische wereld.

Workshop 2:Branding van je vereniging
Onder begeleiding van Wilbert Claessens van Mediahuis Venray(en van het Venrays Mannenkoor) leer je hoe je je vereniging op een onderscheidende manier kunt profileren. Het scherp in beeld kunnen brengen van de identiteit van de vereniging (je vereniging als merknaam), maakt het makkelijker om er goed over te kunnen communiceren naar publiek, potentiële leden, sponsoren en gemeente. Je hebt geen voorkennis nodig over “branding”. Je bekijkt filmpjes, ziet beelden en leest teksten en doet oefeningen die zijn gericht op jouw vereniging.

Workshop 3: muzikaal profileren (ook voor dirigenten en muziekcie’s)
Met Hans Noijens, professioneel adviseur verbonden aan de Dirigentenwerkplaats en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) ga je aan de slag om het muzikale profiel van je vereniging te versterken. We kijken naar de grootte van het koor, de verhouding  tussen stemgroepen en zoeken naar een goede balans tussen uitdaging en aantrekkelijkheid. We kijken naar hoe je als koor en dirigent daarin samen goede keuzes kunt maken.

Het programma:
10.00 uur : Opening plenair
10.30 uur : Workshopronde
12.00 uur : Lunch
12.45 uur : Plenair: good practices
13.15 uur : Workshopronde II
14.45 uur : Afsluiting
15.00 uur : Einde

De Inspiratiedag kent niet alleen onderwerpen die in elkaars verlengde liggen, maar de dag biedt ook inspirerende verhalen om de komende tijd mee aan de slag te gaan.

Wij zien met belangstelling naar jullie definitieve aanmelding uit. Als je nog vragen hebt dan horen we dat graag van je!
Hartelijke groet, namens het bestuur van KNZV-MN,

Adrie Bout, (KNZV MN, coördinator Inspiratiedag), adrie.bout.51@gmail.com
Hans Noijens (Dirigentenwerkplaats Utrecht), hans@dirigentenwerkplaats.nl

Comments are closed.