Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

Secretariaat:    
Telefoon:             
E-mail:                 
Internet:              
KVK: 
IBAN: 

Vossenkamp 19, 3972 VG  Driebergen-Rijsenburg
06-55730354
secretaris@knzv-middennederland.nl
www.knzv-middennederland.nl
09138142  
NL29INGB0004075923

Aan:  de besturen van de mannenkoren binnen KNZV Midden-Nederland

Onderwerp:   uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

Geacht bestuur,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van KNZV vMN, die zal worden gehouden op 17april 2021, aanvang 10 uur.

ALV en Corona

De maatregelen met betrekking tot Corona staan nog niet toe dat onze vereniging een fysieke ledenvergadering belegt. Het bestuur van KNZV vMN heeft besloten om de statutair verplichte onderdelen voor onze vereniging aan u voor te leggen op een digitale Algemene Ledenvergadering.

Net als in december 2020 zullen we daarbij gebruik maken van het platform van Online ALV. Om de vergadering te bezoeken moet u beschikken over een computer, laptop of tablet met internetverbinding en geluid. Om in te loggen heeft u een mobile telefoon nodig. Tijdensde vergadering kunt u via de chat-functie vragen stellen en kunt u stemmen. De moderator van de vergadering zal u vertellen hoe dit verloopt. Op www.online-alv.nl/uitleg vindt u een aantal instructievideo’s waarmee u zich alvast een beeld kunt vormen van een online ALV. Vragen over het gebruik van Online ALV kunt u mailen naar adry@slagmeulen.nl.

ALV-agenda aangepast

In de agenda zijn geen inhoudelijke discussieonderwerpen opgenomen. Onder mededelingen praten we u bij over de verschillende onderwerpen die in 2021 spelen. Vervolgens zullen we de statutair verplichte zaken toelichten en via stemming aan u ter goedkeuring voorleggen. Voor deze zaken bieden wij u de relevante documenten aan.

Hoewel we het advies van de Commissie Toekomst KNZV vMN nog niet hebben kunnen bespreken als vereniging, neemt het bestuur een voorschot op de uitkomst daarvan, mede gesteund door de uitkomst van de raadpleging over dit onderwerp in augustus 2020.

Van essentieel belang daarbij is de vervulling van de vacature voor penningmeester. Indien er geen kandidaat is voorgedragen, valt de basis onder het voortbestaan van KNZV vMN, zoals is verwoord in het advies van de Commissie Toekomst, weg. Het bestuur ziet zich in die situatie genoodzaakt om het opheffen van KNZV vereniging Midden Nederland in gang te zetten.

Aanmelding

Elke vertegenwoordiger van uw koor kan aan de vergadering deelnemen. Daarbij geldt wel dat maar één vertegenwoordiger van uw koor mag stemmen. Conform de statuten krijg die vertegenwoordiger het stemgewicht dat bij uw koor hoort. Klik hier om uw voor de ALV op te geven. Doe dit vóór 12 april, dan hebben wij tijd om de nodige voorbereidingen te treffen. Als u zich heeft aangemeld, dan ontvangt u ruim van tevoren een uitnodiging voor de ALV met informatie hoe u kunt inloggen.

En uw vragen over de onderwerpen die op de agenda staan zijn van harte welkom. Wilt u deze tijdig via de mail te sturen aan secretaris@knzv-middennederland.nl. Dan kunnen wij deze zoveel mogelijk tijdens de vergadering beantwoorden.

Met vriendelijke groeten,

Wim Zoet
Secretaris KNZV vMN
Driebergen 26 maart 2021

Bijlagen: agenda ALV KNZV vMN 17 apr 2021.pdf
bijlage 1 verslag ALV KNZV vMN 19 dec 2020.pdf
bijlage 2 Integraal Jaarverslag KNZV vMN 2020.pdf
bijlage 3 Begroting KNZV vMN 2021.pdf

Comments are closed.