20180103 Toekomstbestendig maken van de mannenzang

In de Najaarsvergadering 2017 van het KNZV Midden Nederland (MN) is de notitie “Toekomstbestendig maken van de mannenzang” door de leden van het KNZV MN  onderschreven.
De kernboodschap in de notitie is meerledig :

 • flexibilisering / aanpassing van het gangbare repertoire
 • toegankelijk repertoire voor een breed publiek
 • van aanbod- naar vraaggericht repertoire
 • ambitie van het koor en dirigent De notitie is als bijlage bijgevoegd.

 
De eerste workshop zal worden georganiseerd op:

 • zaterdag 14 april 2018.
 • Locatie  : zaal Wieleman, Westervoort
 • Tijd  : 10.00 – 14.30 uur, incl. lunch.

De workshop zal worden geleid door :

 • Mariette Effing : koordirigent, docent, muziekjournalist (ZING Magazine), artistiek leider, leidt studiedagen en workshops
 • Hilbrand Adema : musicoloog, journalist, docent, trainer en coach in kunst en cultuur
  (speciaal professionele en amateurmuziek), leidt studiedagen en workshops

 
Wij nodigen u graag uit voor het bijwonen van deze repertoiredag.
U kunt zich met maximaal 3 personen per koor (m.n. leden Muziekcommissies/ bestuur) voor deze workshop aanmelden.
Het aanmeldingsformulier hebben wij bijgevoegd en wij zien uw aanmelding graag vóór 15 februari 2018 tegemoet.
Er zijn verder geen kosten voor u aan de deelname verbonden.
 
De volgende bijlagen zijn toegevoegd:

 • 1-Repertoiredag 2018 aanmeldingsformulier koren KNZV MN (in Word en in PDF)
 • 2-Repertoiredag 2018, uitnodiging KNZV MN leden(MC en Bestuur)
 • 3-Toekomstbestendig maken van de mannenzang notitie 2017 

Het bestuur van KNZV Midden Nederland meent en gaat er uiteraard vanuit dat voor de Repertoiredag voldoende belangstelling is.

Wij zien uw aanmelding voor deze dag tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Leo Hagebeek, secretaris KNZV-Ver. Midden Nederland
secretaris@knzv-middennederland.nl

Comments are closed.