20171230 Herinnering Uw koorgegevens

Herinnering

 

In het verleden kreeg u altijd een jaar circulaire toegestuurd, met de mededeling van het invullen van uw Koorgegevens, zoals:

Naam koor, vestigingsplaats, ledenaantal op 1-1-2017… leden (worden aan Buma doorgegeven)
Secretaris N.A.W
Correspondentie – adres: email…/website…
Penningmeester N.A.W.
Dirigent: Naam…./ emailadres. 
Dit is nu verleden, want u kunt nu uw correcte gegevens invoeren op de website van KNZV – Midden Nederland, na ingelogd te zijn bij Ledenportaal.

U wordt verzocht de gegevens te actualiseren vanaf 1 januari 2018.
Na 15 januari 2018 ga ik de eerste opmaak doen van uw gegevens, omdat daarna ik uw opgegeven notities van de  koorleden doorstuur naar de BUMA.

Het is van belang voor uw contributie afdracht.

Met vriendelijke groeten,

Comments are closed.