VNK Advies toepassing Wet DBA (ex VAR)

Advies VNK (Vereniging van Nederlandse Koren):

Van VAR naar wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

Het afschaffen van de VAR (Verklaring Arbeids Relatie) op 1 mei 2016 en het invoeren van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties)heeft consequenties.

Wat die consequenties zijn – en wat het advies is – heeft deVNK voor u uitgezocht (op basis van de huidige informatie).

Onderstaand advies is tot stand gekomen in overleg met de jurist Ton Lamers en fiscaal econoom Dick Molenaar,het contractbureau KCZB en het servicebureau KBZON.

Het advies bestaat uit:

  • Een beschrijving van “het zangleven na de afschaffing van de VAR”door jurist Ton Lamers
  • Aangevuldmet “Hoe werkt de artiestenregeling na 1 mei 2016. “Alternatieven na afschaffing van de VAR“door fiscaal econoom Dick Molenaar van “All Arts”
  • Met afsluitendeen conclusie met adviezen voor solist-dirigent-repetitor en begeleidingsgezelschap (voor nadere informatieneem contact op met de bureaus KCZB () of KBZON (

VNK – 20170208 –www.nederlandsekorenorganisaties.nl

Leden van KNZV Midden-Nederland vinden het gehele advies in het Ledenportaal onder DBA ex VAR details en Model Dirigentenovereenkomst.

 

Comments are closed.