KNZV - Vereniging Midden Nederland

Het laatste nieuws

22 Oktober 2016 HEUVELRUG FESTIVAL IN DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Op 22 Oktober zijn we te gast bij het Stichts Mannenkoor en in een werkelijk adembenemende ambiance van “Antropia” in Driebergen-Rijsenburg. Het festival heeft ook een heuse werktitel gekregen : het Heuvelrug Korenfestival. Prachtig om op deze manier te laten zien wat het waard is om zo’n festivalorganisatie op je te nemen. Het zangersfestival heeft ook een grote ontmoetingsfunctie. Daarom vragen we aan alle koorbesturen van het KNZV om als afvaardiging hierbij aanwezig te zijn. Samen genieten van de mannenkoorzang, naar elkaar luisteren en met elkaar in gesprek komen en ervaringen uitwisselen, is een belangrijk onderdeel van deze dag. In de tweede helft van 2017 heeft het KNZV-VMN het voornemen om weer een Festival te organiseren met als Thema: DE ROERIGE JAREN 1950 T/M 2000.

 

ZATERDAG 22 OKTOBER 2016 10.30-17.00 UUR

toegangskaart/passepartout: € 5

FESTIVALLOCATIE

Landgoed De Reehorst Hoofdstraat 8 3972LA Driebergen

PROGRAMMA

 • 10:30 – 10:45 Welkom door de voorzitter van het Stichts Mannenkoor dhr. Wim Zoet en aansluitend opening door dhr. Frits Naafs, burgemeester van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug en beschermheer van het Stichts Mannenkoor.
 • 11:00 – 11:20 Stichts Mannenkoor
 • 11:30 – 11:50 Enka Mannenkoor
 • 12:00 – 12:20 Amersfoorts Mannenkoor
 • 12:30 – 12:50 Soester Mannenkoor Apollo
 • 13:00 – 13:20 Zutphens Mannenkoor De IJsselzangers
 • 13:25 – 13:35 Intermezzo Bas Verheijden
 • 13:35 – 13:45 Toelichting beoordelaar Daniël Rouwkema
 • 13:45 – 14:15 PAUZE
 • 14:15 – 14:35 Leusdens Mannenkoor
 • 14:45 – 15:05 Flevo’s Mannenkoor
 • 15:15 – 15:35 Zeister Mannenkoor
 • 15:45 – 16:05 Dierens Mannenkoor
 • 16:15 – 16:35 Ulfts Mannenkoor
 • 16:40 – 16:50 Intermezzo Bas Verheijden
 • 16:50– 17:00 Toelichting beoordelaar Daniël Rouwkema
 • 17:00 Sluiting door voorzitter KNZV-VMN Adrie Bout
 • Presentator van het festival: Ruud Rodenburg

 

Bericht van het secretariaat 

Tijdens deze vergadering heeft de voorzitter Adrie Bout de aanwezige koorbesturen medegedeeld, dat het bestuurslid Leo Hagebeek, Daan van Winsen opvolgt.  Lees het bericht (pdf) klik hier

 

Daan van Winsen, eervol uitgezwaaid

Tijdens de Voorjaarsvergadering van KNZV Midden Nederland op 9 april is onze secretaris, Daan van Winsen, eervol uitgezwaaid. De voorzitter, Adrie Bout, roemde de scheidende secretaris om zijn bijzondere betrokkenheid bij de koorwereld, het opkomen voor het belang van de mannenzang, zijn actieve en accurate houding als secretaris. Zodoende was Daan een vraagbaak voor velen. Kortom een bestuurder met echt toegevoegde waarde. Op basis van deze kwalificaties stemde de Algemene ledenvergadering unaniem in met het voorstel om Daan te benoemen tot Erelid van het KNZV Midden Nederland. 

Lees het bericht (pdf) klik hier

  

  

Collectief verzekeringspakket. 

De collectieve verzekering is afgesloten bij Interpolis. Alle informatie over polisvoorwaarden, schadegevallen etc. kunt u verkrijgen bij Rabo Groene Hart Noord. Telf. 0172 - 712200.

 

Downloaden PP-Presentatie over clustering mannenkoren.

Tijdens de Najaarsvergadering is door Adry Slagmeulen een PP-presentatie gehouden over de voorgenomen clusterindeling en wat daarvan de bedoeling is. Via onderstaande link kunt u kennis nemen van deze interessante presentatie.

presentatie (pdf) klik hier Nog deze maand n in februari a.s. zullen de eerste clusterbijeenkomsten plaats vinden. Koren, die hiervoor worden uitgenodigd, worden verzocht hieraan deel te nemen.

 

Nieuws over de bibliotheek

Omdat nog heel veel mensen problemen hebben met het gebruik van de bibliotheek, is er nu door Gert Uphoff een demonstratie dia-vertoning gemaakt, waardoor een en ander duidelijk moet worden. Lees de richtlijnen voor het gebruik op www.knzv.nl onder "                 pdfHandleiding Bibliotheek708.91 KB. en raadpleeg https://youtu.be/Av_brUZZfrs

 

  

 

KNZV structuur

 

DRIE IN ÉÉN!

 

De KNZV-Vereniging Midden Nederland bestaat uit mannenkoren uit de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht. Zij is opgericht op 4 oktober 2003, samen met nog 5 zusterverenigingen. Deze 6 verenigingen ressorteerden onder het landelijke Koninklijk Nederlands Zangersverbond, waarvan HKH Prinses Beatrix beschermvrouwe is. (www.knzv.nl) Per 1 januari 2015 zijn de KNZV-Vereniging Het Noorden en Overijssel samengevoegd tot de KNZV-Vereniging Noord Oost, zodat thans 5 regionale KNZV-Verenigingen actief zijn.

 

De KNZV-Vereniging Midden Nederland telt per 1 januari 2016 57  mannenkoren. 

 

lees verder...


Home  Nieuws  Info  Leden-koren  Reglementen  Verzekeringen  Links  ANBI  Agenda  Contact