KNZV - Vereniging Midden Nederland

Het laatste nieuws

Bericht van het secretariaat 

Tijdens deze vergadering heeft de voorzitter Adrie Bout de aanwezige koorbesturen medegedeeld, dat het bestuurslid Leo Hagebeek, Daan van Winsen opvolgt.  Lees het bericht (pdf) klik hier

 

Daan van Winsen, eervol uitgezwaaid

Tijdens de Voorjaarsvergadering van KNZV Midden Nederland op 9 april is onze secretaris, Daan van Winsen, eervol uitgezwaaid. De voorzitter, Adrie Bout, roemde de scheidende secretaris om zijn bijzondere betrokkenheid bij de koorwereld, het opkomen voor het belang van de mannenzang, zijn actieve en accurate houding als secretaris. Zodoende was Daan een vraagbaak voor velen. Kortom een bestuurder met echt toegevoegde waarde. Op basis van deze kwalificaties stemde de Algemene ledenvergadering unaniem in met het voorstel om Daan te benoemen tot Erelid van het KNZV Midden Nederland. 

Lees het bericht (pdf) klik hier

  

  

Collectief verzekeringspakket. 

De collectieve verzekering is afgesloten bij Interpolis. Alle informatie over polisvoorwaarden, schadegevallen etc. kunt u verkrijgen bij Rabo Groene Hart Noord. Telf. 0172 - 712200.

 

Downloaden PP-Presentatie over clustering mannenkoren.

Tijdens de Najaarsvergadering is door Adry Slagmeulen een PP-presentatie gehouden over de voorgenomen clusterindeling en wat daarvan de bedoeling is. Via onderstaande link kunt u kennis nemen van deze interessante presentatie.

presentatie (pdf) klik hier Nog deze maand n in februari a.s. zullen de eerste clusterbijeenkomsten plaats vinden. Koren, die hiervoor worden uitgenodigd, worden verzocht hieraan deel te nemen.

 

Nieuws over de bibliotheek

Omdat nog heel veel mensen problemen hebben met het gebruik van de bibliotheek, is er nu door Gert Uphoff een demonstratie dia-vertoning gemaakt, waardoor een en ander duidelijk moet worden. Lees de richtlijnen voor het gebruik op www.knzv.nl onder "                 pdfHandleiding Bibliotheek708.91 KB. en raadpleeg https://youtu.be/Av_brUZZfrs

 

  

 

KNZV structuur

 

DRIE IN ÉÉN!

 

De KNZV-Vereniging Midden Nederland bestaat uit mannenkoren uit de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht. Zij is opgericht op 4 oktober 2003, samen met nog 5 zusterverenigingen. Deze 6 verenigingen ressorteerden onder het landelijke Koninklijk Nederlands Zangersverbond, waarvan HKH Prinses Beatrix beschermvrouwe is. (www.knzv.nl) Per 1 januari 2015 zijn de KNZV-Vereniging Het Noorden en Overijssel samengevoegd tot de KNZV-Vereniging Noord Oost, zodat thans 5 regionale KNZV-Verenigingen actief zijn.

 

De KNZV-Vereniging Midden Nederland telt per 1 januari 2016 57  mannenkoren. 

 

lees verder...


Home  Nieuws  Info  Leden-koren  Reglementen  Verzekeringen  Links  ANBI  Agenda  Contact